งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ออกซิเจนที่บ้าน ตัวแท็งก์โดยมากมีสี เขียว มี 4 ขนาด จาก ขนาดเล็กไปใหญ่ ดังนี้ คือ ขนาดจิ๋ว ( พกใส่ กระเป๋า หิ้วหรือ สะพายได้ ), ขนาดเล็ก (D), ขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ออกซิเจนที่บ้าน ตัวแท็งก์โดยมากมีสี เขียว มี 4 ขนาด จาก ขนาดเล็กไปใหญ่ ดังนี้ คือ ขนาดจิ๋ว ( พกใส่ กระเป๋า หิ้วหรือ สะพายได้ ), ขนาดเล็ก (D), ขนาดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ออกซิเจนที่บ้าน ตัวแท็งก์โดยมากมีสี เขียว มี 4 ขนาด จาก ขนาดเล็กไปใหญ่ ดังนี้ คือ ขนาดจิ๋ว ( พกใส่ กระเป๋า หิ้วหรือ สะพายได้ ), ขนาดเล็ก (D), ขนาดกลาง (E), และขนาดใหญ่ (D) วิธีใช้ 1. ปิดวาวล์ให้แน่นสนิท ก่อน 2. ต่อหัวเกจ์เข้ากับท่อ ออกซิเจนใต้หัว วาวล์ โดยใช้กุญแจ เลื่อนหมุนจนแน่น

2 3. ถ้าใช้ออกซิเจน มากกว่า 2 ลิตรต่อนาที ควรต่อ กระป๋องทำ ความชื้นเข้ากับโฟล มิเตอร์ ดังรูป 4. ต่อสายน้ำแก๊ส ออกซิเจนเข้ากับโฟล มิเตอร์ หรือกระป๋องน้ำ ทำความชื้น 5. เปิดวาวล์และหมุนปุ่ม โฟลมิเตอร์เพื่อเปิด อัตราไหล ของแก๊ส ตามที่เด็กต้องการแล้ว ต่อสายนำแก๊ส ออกซิเจนเข้ากับตัว เด็ก 6. เมื่อไม่ต้องการให้ ออกซิเจน ปิดวาวล์ และปิดโฟลมิเตอร์ ถอดสายนำแก๊สออก จากตัวเด็ก

3 การดูแลแท็งก์ออกซิเจนที่บ้าน 1. ไม่ควรรอให้ใช้แก๊สออกซิเจนจนหมดแท็งก์ควรสังเกต จากตัวเลขที่หน้าปัดของ เกจ์ว่าแก๊สลดลงถึงระดับแล้ว ถ้าเกจ์ลดลงถึงระดับ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ควนำไปเติมได้ 2. แท็งก์เล็กที่วางบนรถเข็นและแท็งก์ขนาดจิ๋ว ที่ใส่ กระเป๋าหิ้วสะพายได้เหมาะสำหรับใช้ขณะ เดินทาง 3. การนำแท็งก์ติดไปในรถยนต์ ควรวางบนที่นั่ง และคาด เข็มขัดนิรภัยไว้เพื่อป้องกันการ ระเบิดของแท็งก์ ห้ามวางแท็งก์ในที่ร้อน 4. ถ้าหากแท็งก์ชำรุด ควรรีบเปลี่ยนหรือติดต่อบริษัทที่ขาย แท็งก์ออกซิเจนควรติด ชื่อบริษัทที่ขายออกซิเจนแขวนไว้กับแท็งก์ออกซิเจน ชื่อบริษัท...................................................................... โทรศัพท์..................................... ที่อยู่............................................. 5. ถ้าต่อกระป๋องน้ำทำความชื้น ควรถอดล้างกระป๋องทุกวัน แล้วเช็ดให้แห้งก่อน เติมน้ำต้มสุกที่ กรองแล้ว ให้ถึงขีดที่กำหนด แล้วจึงต่อเข้ากัลโฟลมิเตอร์

4 ออกซิเจนกับความปลอดภัย ออกซิเจนเป็นแก๊สไวไฟ อาจติดหรือ ระเบิดได้ ถ้าถูกับเปลวไฟหรือ ความร้อน ดังนั้น จึงควรมีมาตรการ การดูแลดังนี้ 1. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องที่มีแท็งก์ ออกซิเจน ติดป้าย “ ห้ามสูบบุหรี่ ” ในห้องที่ผู้ป่วยอยู่ 2. ไม่ควรตั้งแท็งก์ใกล้เตาไฟ ขณะให้ ออกซิเจน ตัวเด็กควรอยู่ห่าง เตาไฟในระยะรัศมี 6-8 ฟุตขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt การให้ออกซิเจนที่บ้าน ตัวแท็งก์โดยมากมีสี เขียว มี 4 ขนาด จาก ขนาดเล็กไปใหญ่ ดังนี้ คือ ขนาดจิ๋ว ( พกใส่ กระเป๋า หิ้วหรือ สะพายได้ ), ขนาดเล็ก (D), ขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google