งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม

2 หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
-ภารกิจและความเจริญก้าวหน้าของโลกและเทคโนโลยี ความจำเป็นในการพัฒนาระบบงานให้ทันกับกาลสมัย เพิ่มคุณค่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน

3 วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ Gis
เพื่อทราบข้อมูล -เชิงพื้นที่ (จุด ลายเส้น รูปเหลี่ยมใดๆ ระยะทาง เนื้อที่ ฯลฯ) -ตำแหน่งทางพื้นโลก ด้วยภาพเสมือนจริง(ภาพถ่ายดาวเทียมมุมสูง) โดยอาจไม่จำเป็นต้องไปดูสภาพพื้นที่จริงก็ได้ -มองภาพโดยรวมเกี่ยวกับพื้นที่ได้ง่าย เห็นขอบเขตชัดเจน -มีตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงทางพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ -ซ้อนภาพ(layer)เพื่อการใช้งาน อ่าน และวิเคราะห์ข้อมูลได้ในเบื้องต้น / สร้าง ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งาน

4 เหตุผลที่ต้องใช้ Google gis
-เป็นโปรแกรมเปิดใช้เสรี(ในปัจจุบันไม่เสียค่าใช้จ่าย) -ใช้ร่วมกับ internet ความเร็วสูง(มีเกือบทุก สนง ที่ดิน) -ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน / ไม่ต้อง โหลดภาพถ่ายทางอากาศเวลาใช้งาน(โปรแกรมโหลดไว้ให้ )

5 -เจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับโปรแกรมกันดี
-อาจไม่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น -แผนที่เป็นปัจจุบันมากกว่า(ภาพประมาณ1ปีที่ผ่านมา) -ปรับใช้ข้อมูลกับงานของกรมที่ดินได้ดี(มีไฟล์งานสนับสนุน)

6 วิธีการ การติดตั้งโปรแกรม
-เชื่อมต่อ internet - เปิดไฟล์โปรแกรม(กรณีมีโปรแกรมอยู่แล้ว) หรือดาวน์โหลดโปรแกรม google Earth เพื่อติดตั้ง plugin จาก internet และทำตามขั้นตอนที่เจ้าของโปรแกรมกำหนด จนติดตั้งโปรแกรมสำเร็จ -หน้าแรกของโปรแกรม google plugin การใช้โปรแกรมจริง

7 -สร้างศรัทธา ภาพลักษณ์การให้บริการที่ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ -มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทราบภาพรวมข้อมูลพื้นที่ได้ -สร้างศรัทธา ภาพลักษณ์การให้บริการที่ดี -ชี้ตำแหน่งแปลงที่ดินที่ว่าง และที่ค้างออกโฉนด ได้

8 ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
บทสรุป Gis google และปัญหาที่พบ สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google