งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการข้อมูล ที่ดินระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ ห่ม โครงการบริหารจัดการข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการข้อมูล ที่ดินระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ ห่ม โครงการบริหารจัดการข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการข้อมูล ที่ดินระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ ห่ม โครงการบริหารจัดการข้อมูล ที่ดินระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ ห่ม

2 - ภารกิจและความเจริญก้าวหน้าของ โลกและเทคโนโลยี - ความจำเป็นในการพัฒนาระบบงาน ให้ทันกับกาลสมัย - เพิ่มคุณค่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้เกิด ความคุ้มค่า คุ้มทุน - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการข้อมูลที่ดิน หลักการและเหตุผล ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความเป็นมา

3 วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ Gis เพื่อทราบข้อมูล - เชิงพื้นที่ ( จุด ลายเส้น รูปเหลี่ยมใดๆ ระยะทาง เนื้อที่ ฯลฯ ) - ตำแหน่งทางพื้นโลก ด้วยภาพเสมือนจริง ( ภาพถ่ายดาวเทียมมุมสูง ) โดยอาจไม่ จำเป็นต้องไปดูสภาพพื้นที่จริงก็ได้ - มองภาพโดยรวมเกี่ยวกับพื้นที่ได้ง่าย เห็น ขอบเขตชัดเจน - มีตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงทางพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ได้ - ซ้อนภาพ (layer) เพื่อการใช้งาน อ่าน และ วิเคราะห์ข้อมูลได้ในเบื้องต้น / สร้าง ข้อมูลที่ จำเป็นในการใช้งาน เพื่อทราบข้อมูล - เชิงพื้นที่ ( จุด ลายเส้น รูปเหลี่ยมใดๆ ระยะทาง เนื้อที่ ฯลฯ ) - ตำแหน่งทางพื้นโลก ด้วยภาพเสมือนจริง ( ภาพถ่ายดาวเทียมมุมสูง ) โดยอาจไม่ จำเป็นต้องไปดูสภาพพื้นที่จริงก็ได้ - มองภาพโดยรวมเกี่ยวกับพื้นที่ได้ง่าย เห็น ขอบเขตชัดเจน - มีตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงทางพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ได้ - ซ้อนภาพ (layer) เพื่อการใช้งาน อ่าน และ วิเคราะห์ข้อมูลได้ในเบื้องต้น / สร้าง ข้อมูลที่ จำเป็นในการใช้งาน

4 เหตุผลที่ต้องใช้ Google gis - เป็นโปรแกรมเปิดใช้เสรี ( ในปัจจุบันไม่ เสียค่าใช้จ่าย ) - ใช้ร่วมกับ internet ความเร็วสูง ( มีเกือบ ทุก สนง ที่ดิน ) - ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน / ไม่ ต้อง โหลดภาพถ่ายทางอากาศเวลาใช้ งาน ( โปรแกรมโหลดไว้ให้ )

5 - เจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับโปรแกรม กันดี - อาจไม่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น - แผนที่เป็นปัจจุบันมากกว่า ( ภาพ ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ) - ปรับใช้ข้อมูลกับงานของกรมที่ดินได้ดี ( มี ไฟล์งานสนับสนุน )

6 วิธีการ การติดตั้งโปรแกรม - เชื่อมต่อ internet - เปิดไฟล์โปรแกรม ( กรณีมีโปรแกรมอยู่แล้ว ) หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม google Earth เพื่อติดตั้ง plugin จาก internet และทำตามขั้นตอนที่เจ้าของ โปรแกรมกำหนด จนติดตั้งโปรแกรมสำเร็จ ( กรณีมีโปรแกรมอยู่แล้ว ) - เปิดไฟล์โปรแกรม ( กรณีมีโปรแกรมอยู่แล้ว ) หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม google Earth เพื่อติดตั้ง plugin จาก internet และทำตามขั้นตอนที่เจ้าของ โปรแกรมกำหนด จนติดตั้งโปรแกรมสำเร็จ ( กรณีมีโปรแกรมอยู่แล้ว ) - หน้าแรกของโปรแกรม google pluginโปรแกรม - หน้าแรกของโปรแกรม google pluginโปรแกรม การใช้โปรแกรม จริง การใช้โปรแกรม จริง

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทราบภาพรวม ข้อมูลพื้นที่ได้ - สร้างศรัทธา ภาพลักษณ์การ ให้บริการที่ดี - ชี้ตำแหน่งแปลงที่ดินที่ว่าง และที่ ค้างออกโฉนด ได้

8 สิ้นสุดการ นำเสนอ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม ขอบคุณคณะ กรรมการฯ ทุกท่าน บทสรุป Gis google และปัญหาที่พบ บทสรุป Gis google และปัญหาที่พบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการข้อมูล ที่ดินระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (Gis) โดยใช้เครือข่าย internet สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ ห่ม โครงการบริหารจัดการข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google