งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาและสังคม ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาและสังคม ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาและสังคม ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459

2 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ประมวลภาพ โครงการดีกิจกรรมเด่นห้างสังฆภัณฑ์ ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และสังคมในด้านต่างๆ

3 ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com โครงการ ค่ายคุณธรรม ค่าย พุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ให้กับเด็ก และเยวชน

4 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการ บรรยายธรรม โดยพระเถรานุเถระ และนักพูดชื่อดังของไทย เพื่อเปิด โอกาสให้พุทธศาสนิกชน ทั่วไป ร่วมฟังบรรยายธรรม เพื่อความเข้าใจในหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการ ลานบุญสู่วัดยากจน ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวาย พระพุทธรูป พระประธาน หรือสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด เช่น ระฆังฆ้องกลอง และอื่น ๆ ซึ่งห้างสังฆภัณฑ์ อาสาเป็นสะพานบุญนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบถวาย ให้กับวัดที่ขาดแคลนต่อไป ตัวอย่างเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป และธรรมมาสน์แด่ วัดที่ยากจนในต่างจังหวัด

6 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการ ถวายห้องพักรับรอง พระสงฆ์ ถวายห้องรับร้องพระสงฆ์ที่เดินทางมากจากต่างจังหวัด เพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจ ในกรุงเทพ เช่น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าคณะอำเภอ หลังสวน เป็นต้น พร้อมถวาย ภัตตาหารเช้า – เพล และอำนวยความสะดวกต่างๆ

7 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการ สวดมนต์ปฏิบัติธรรม กรรมฐานทุกวันเสาร์ โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทุกวันเย็นวัน เสาร์ เวลา 18.00 -21.00 น. ในนาม “ สถาบันศรีแสงธรรม ” เพื่อเปิดโอกาสให้ พุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีพระอาจารย์จาก สำนักต่างๆนำปฏิบัติธรรม

8 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 โครงการ ห้างสังฆภัณฑ์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้ง มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่บ้านพักคนชราบางแค 2 และหน่วยงานอื่นๆที่ขาด แคลน

9 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 ขอขอ บคุณ

10 คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ. 10160 โทร.02-865-3999 แฟกซ์. 02- 449-5459 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้างสังฆภัณฑ์ (IT & Webdesign)


ดาวน์โหลด ppt คิดจะทำบุญ คิดถึงห้างสังฆภัณฑ์ www.sangkapan.com กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาและสังคม ห้างสังฆภัณฑ์ 165 ถ. บางแวก - จรัญสนิทวงศ์ 13 ( ฝั่งถนน กาญจนาภิเษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google