งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 7/2553 19 AUGUST 53. การประชุม 19 AUGUST 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 7/2553 19 AUGUST 53. การประชุม 19 AUGUST 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 7/2553 19 AUGUST 53

2 การประชุม 19 AUGUST 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่ คุณเบญจนาฏออกแบบไว้ 3.ตกลงระบบรายงานการเงินประจำเดือนด้านการเงิน ของ 4R OEC 4.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 5.Logframe หัวข้อประชุม

3 การประชุม 19 AUGUST 53 ติดตาม OEC กำหนดแผนจัดกิจกรรม ติดตามการทำงานตามแผนของทุก Rให้เสร็จ จัดระบบการรายงานเดือน/ไฟล์ 1.แผนปี 53 2.แผนปี 53-55 3.ผล เงินเหลือ %เหลือ %ความก้าวหน้ากิจกรรม ต้อง สัมพันธ์กับรายงานการเงินด้วย แผน/ผล เดือนนี้

4 สรุปการประชุม 19 AUGUST 53 1.ชี้แจงแผนปฏิบัติการปี 53 เกือบครบถ้วนแล้ว 2.แต่ละ R รายงานผลการปฏิบัติงาน กค.53 3.ตกลงรายงานการเงิน ใช้ฟอร์ม Interim Financial Report การเงินสัมพันธ์กับรายงานกิจกรรม 4.มีการเร่งรัดการจัดทำรายงานผลแบบ Interim Narative Report ในรอบ 7 เดือน 5.นำเสนอ Logical Framework ของโครงการ แต่เวลาน้อย ยังไม่ครบถ้วน ควรเสนอใหม่เดือนหน้า กย.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 7/2553 19 AUGUST 53. การประชุม 19 AUGUST 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google