งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2551 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2551 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2551 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนมกราคม 2551 เท่ากับ 119.9 ม.ค.51 / ธ.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ม.ค.51 / ม.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ม.ค.51 / ธ.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ม.ค.51 / ธ.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.6  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (คะน้า ผักบุ้ง ผักชี ถั่วฝักยาว) - เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ - น้ำมันพืช - ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.6  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (คะน้า ผักบุ้ง ผักชี ถั่วฝักยาว) - เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ - น้ำมันพืช - ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ยางรถยนต์ - แบตเตอรี่รถยนต์ - ค่าเรือโดยสาร  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ - รถยนต์ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ยางรถยนต์ - แบตเตอรี่รถยนต์ - ค่าเรือโดยสาร  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ - รถยนต์

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นมกราคม 2551

6 ม.ค.51 / ม.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักและผลไม้ - เป็ด ไก่ - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักและผลไม้ - เป็ด ไก่ - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.9 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - การบันเทิง การอ่านและการศึกษา หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.9 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - การบันเทิง การอ่านและการศึกษา

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นมกราคม 2551

8 เดือนมกราคม 2551 เท่ากับ 106.4 ม.ค.51 / ธ.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ม.ค.51 / ม.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน ของประเทศ เดือ นมกราคม 2551

10

11  เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2551 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google