งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ประเมินผลโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ประเมินผลโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ประเมินผลโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จ. อุดรธานี นายสัญชัย ปิยะ พงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานีกล่าว เปิดการอบรม นางสาวสำรวย โยธา วิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานการอบรม

2 จากซ้าย ผศ. ดร. วรางคณา ผล ประเสริฐ ( วิทยากร ), นางระนอง เกตุดาว พิธีกร และผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ( วิทยากร )

3 ผู้เข้าร่วมประชุม...... จาก สสจ. อุดรธานี / รพศ./ รพช./ สสอ./ สอ.

4 อาจารย์ตั้งใจสอน ทุกคนก็ ตั้งใจฟัง...

5 ฟังไป.. ยิ้ม ไป ถ้ายังไม่เคลียร์...... ก็ลุกขึ้นถาม...... ให้หายสงสัย พี่สอนน้อง......

6 คนเก่งของเรา... นำเสนอ โครงการ

7 นี่ก็คนสวย... นำเสนอโครงการ

8 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตาม โครงการ

9 อาจารย์มอบรางวัลให้คน เก่ง...

10 การประชุมจบลงด้วย ความสุข.......... ทั้งผู้ให้และผู้รับ............

11 ขอให้ทุกกลุ่มงาน / งาน ของ สสจ. อุดรธานี รพศ./ รพช./ สสอ. ทุกแห่ง มารับแผ่น CD เอกสาร การประชุมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ประเมินผลโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google