งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image คุยโซไซตี้ (KUISOCIETY) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety)  เครื่องมือที่ให้บริการบนคุยโซไซตี้  เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Social Software คล้าย Hi5 Facebook  สร้าง BLOG / Bookmark / Albums / Twitter / Files / Mail  สร้างชุมชน / กลุ่มเพื่อนได้  เป็น Portal ไปยัง Kui Sci / Kui POL / Kui Herb

3 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety) (2) มีรากฐานมาจากโปรแกรมสถาปนาองค์ความรู้ (Kui) เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในรูปแบบของชุมชน ความร่วมมือทางวิชาการ สร้างสังคมเครือข่ายเพื่อน ไปสู่สังคมเครือข่ายนักวิจัย

4 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety) (3)  จุดเริ่มต้นของซอฟต์แวร์อนุพันธ์คุย  สมาชิกของคุยซายน์ต้องเป็นสมาชิกของคุยโซไซตี้ก่อน จึงจะ สามารถเข้าสู่ระบบอื่นๆได้  เป็น Portal ของทุกอนุพันธ์คุย

5 คุยโซไซตี้ (KuiSociety)

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google