งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 คำนว ณ พลังงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 คำนว ณ พลังงา น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 คำนว ณ พลังงา น

2 - น้ำหนักตัว อ้างอิง - กิจกรรม (งาน)

3 น้ำหนักมาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกาย คือ ค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย คือ ค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง สูตรการคำนวณ = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เมตร)2 สูตรการคำนวณ = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เมตร)2 ใช้เปรียบเทียบความสมดุล ระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์

4 การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย BMI (กก/ต.ร.ม) Obesity class (ระดับความอ้วน) น้ำหนักน้อย < 18.5- น้ำหนักปกติ 18.5-22.9- น้ำหนักเกิน 23-24.9- โรคอ้วน 25-29.9อ้วนระดับ 1 อ้วนมาก 30-39.9อ้วนระดับ 2 อ้วนอันตราย > 40อ้วนระดับ 3

5 กิจกรรม (งาน) น้อย/เบา เช่น ทำงานนั่งโต๊ะ นั่งหน้าคอมฯ นั่งเย็บผ้าตลอดทั้งวัน หรือ มีการเคลื่อนไหวน้อย น้อย/เบา เช่น ทำงานนั่งโต๊ะ นั่งหน้าคอมฯ นั่งเย็บผ้าตลอดทั้งวัน หรือ มีการเคลื่อนไหวน้อย ปานกลาง เช่น ทำงานนั่งโต๊ะบ้างและลุกเดินไป มาระหว่างวันเป็นส่วนใหญ่ ปานกลาง เช่น ทำงานนั่งโต๊ะบ้างและลุกเดินไป มาระหว่างวันเป็นส่วนใหญ่ หนัก/ใช้แรงงาน เป็นการทำงานที่ต้องใช้ แรงงานมาก เช่น นักกีฬา ก่อสร้าง ทำนา หนัก/ใช้แรงงาน เป็นการทำงานที่ต้องใช้ แรงงานมาก เช่น นักกีฬา ก่อสร้าง ทำนา

6 การคำนวณพลังงาน เบาหวิว น้ำหนัก 65 กก. สูง 160 ซม. ทำงานตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (กิจกรรม น้อย) ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) = 65 / (1.6x1.6) = 25.4 = อ้วน ระดับ 1

7 พลังงานที่ต้องการต่อวัน ภาวะโภชนาการ ระดับกิจกรรม น้อยปานกลางมาก น.น. น้อย30-354045-50 น.น. ปกติ303540 น.น. เกิน20-253035 อ้วน 120-232530 อ้วน 2-อันตราย202225

8 การคำนวณพลังงาน เบาหวิว น้ำหนัก 65 กก. สูง 160 ซม. ทำงานตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (กิจกรรม น้อย) พนักงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรม คือ งานเบา (20 ) เบาหวิวต้องการพลังงาน = 65 x 20 = 1300 Kcal. ต่อวัน ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) = 65 / (1.6x1.6 ) = 25.4 = อ้วน ระดับ 1

9 ความต้องการโปรตีน ในผู้ใหญ่ > 1 กรัม / กก./ วัน ความต้องการคาร์โบไฮเดรต ในผู้ใหญ่ > 100 กรัม / วัน โปรตีน : คาร์โบไฮเดรต :ไขมัน = 15-20 : 55-60 : 25-30 พลังงาน ญ. ไม่น้อยกว่า 1200 กิโลแคลอรี่ ช. ไม่น้อยกว่า 1600 กิโลแคลอรี่

10 การกระจายสารอาหาร 1.โปรตีน 20 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x20/400 = 65 กรัม 2. คาร์โบไฮเดรต 55 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x55/400 = 178 กรัม 3. ไขมัน 25 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x25/900 = 36 กรัม

11 โปรตีน 65 กรัม ปริมาณโปรตีนต่อวัน เนื้อสัตว์ 65 /3.5 = 18.5 ช้อนโต๊ะ หรือ นมขาดมันเนย 1 กล่อง (เท่ากับเนื้อสัตว์ 2 ชต.) และเนื้อสัตว์ 16.5 ช้อนโต๊ะ

12 การกระจายมื้ออาหาร อาหารเช้าว.ชทว.บเย็นพลังงาน นม1---- 1x90 = 90 เนื้อสัตว์5.51 -4.5 16.5x25= 412.5 ข้าว1.51 -1 5 x 80 = 400 ผัก3-3-3 9 x 11 = 99 ผลไม้1-111 4x70 = 280 รวมพลังงาน 1281.5

13 ปริมาณอาหารต่อวัน สำหรับควบคุมน้ำหนัก อาหาร 120013001400150016001700180019002000 นม111122222 เนื้อสัตว์ ตามน้ำหนัก ( นน. / 3.5 =…..ชต.) ข้าว4.555.566.5 77.58 ผัก99 10.5 111213 13.5 14 14.5 ผลไม้444445555

14


ดาวน์โหลด ppt ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 คำนว ณ พลังงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google