งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6
คำนวณ พลังงาน ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6

2 อ้างอิง - น้ำหนักตัว - กิจกรรม (งาน)

3 น้ำหนักมาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกาย สูตรการคำนวณ = น้ำหนัก (กิโลกรัม)
คือ ค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง สูตรการคำนวณ = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เมตร)2 ใช้เปรียบเทียบความสมดุล ระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์

4 การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย
BMI (กก/ต.ร.ม) Obesity class (ระดับความอ้วน) น้ำหนักน้อย < 18.5 - น้ำหนักปกติ น้ำหนักเกิน โรคอ้วน อ้วนระดับ 1 อ้วนมาก อ้วนระดับ 2 อ้วนอันตราย > 40 อ้วนระดับ 3

5 หนัก/ใช้แรงงาน เป็นการทำงานที่ต้องใช้
กิจกรรม (งาน) น้อย/เบา เช่น ทำงานนั่งโต๊ะ นั่งหน้าคอมฯ นั่งเย็บผ้าตลอดทั้งวัน หรือ มีการเคลื่อนไหวน้อย ปานกลาง เช่น ทำงานนั่งโต๊ะบ้างและลุกเดินไป มาระหว่างวันเป็นส่วนใหญ่ หนัก/ใช้แรงงาน เป็นการทำงานที่ต้องใช้ แรงงานมาก เช่น นักกีฬา ก่อสร้าง ทำนา

6 เบาหวิว น้ำหนัก 65 กก. สูง 160 ซม. ทำงานตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
การคำนวณพลังงาน เบาหวิว น้ำหนัก 65 กก. สูง ซม. ทำงานตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (กิจกรรม น้อย) ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) = 65 / (1.6x1.6) = = อ้วน ระดับ 1

7 พลังงานที่ต้องการต่อวัน
ภาวะโภชนาการ ระดับกิจกรรม น้อย ปานกลาง มาก น.น. น้อย 30-35 40 45-50 น.น. ปกติ 30 35 น.น. เกิน 20-25 อ้วน 1 20-23 25 อ้วน 2-อันตราย 20 22

8 ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) = 65 / (1.6x1.6 )
การคำนวณพลังงาน เบาหวิว น้ำหนัก 65 กก. สูง ซม. ทำงานตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (กิจกรรม น้อย) ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) = 65 / (1.6x1.6 ) = = อ้วน ระดับ 1 พนักงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรม คือ งานเบา (20 ) เบาหวิวต้องการพลังงาน = 65 x 20 = Kcal. ต่อวัน

9 ความต้องการโปรตีน ในผู้ใหญ่ > 1 กรัม / กก./ วัน
> 1 กรัม / กก./ วัน ความต้องการคาร์โบไฮเดรต ในผู้ใหญ่ > 100 กรัม / วัน โปรตีน : คาร์โบไฮเดรต :ไขมัน = : : 25-30 พลังงาน ญ. ไม่น้อยกว่า กิโลแคลอรี่ ช. ไม่น้อยกว่า กิโลแคลอรี่

10 การกระจายสารอาหาร โปรตีน 20 % ของพลังงานทั้งหมด
โปรตีน 20 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x20/400 = 65 กรัม 2. คาร์โบไฮเดรต 55 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x55/400 = กรัม 3. ไขมัน 25 % ของพลังงานทั้งหมด = 1300 x25/900 = 36 กรัม

11 ปริมาณโปรตีนต่อวัน โปรตีน 65 กรัม เนื้อสัตว์ 65 /3.5 = 18.5 ช้อนโต๊ะ
โปรตีน 65 กรัม เนื้อสัตว์ 65 /3.5 = ช้อนโต๊ะ หรือ นมขาดมันเนย 1 กล่อง (เท่ากับเนื้อสัตว์ 2 ชต.) และเนื้อสัตว์ ช้อนโต๊ะ

12 การกระจายมื้ออาหาร อาหาร เช้า ว.ช ท ว.บ เย็น พลังงาน นม 1 - เนื้อสัตว์
1x90 = 90 เนื้อสัตว์ 5.5 4.5 16.5x25= 412.5 ข้าว 1.5 5 x 80 = 400 ผัก 3 9 x 11 = 99 ผลไม้ 4x70 = 280 รวมพลังงาน

13 ปริมาณอาหารต่อวัน สำหรับควบคุมน้ำหนัก
ปริมาณอาหารต่อวัน สำหรับควบคุมน้ำหนัก อาหาร 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 นม 1 2 เนื้อสัตว์ ตามน้ำหนัก ( นน. / 3.5 =…..ชต.) ข้าว 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 ผัก 9 10.5 11 12 13 13.5 14 14.5 ผลไม้ 4

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google