งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operating System. Synchronization จุดเด่นของบทที่ 6 : 1) ผู้ผลิต / ปัญหาผู้บริโภค ปัญหานี้เป็นที่ รู้จักและถูกใช้เป็นแบบจำลองเหมือนโรงงานซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอื่นๆที่แบ่งเป็นส่วนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operating System. Synchronization จุดเด่นของบทที่ 6 : 1) ผู้ผลิต / ปัญหาผู้บริโภค ปัญหานี้เป็นที่ รู้จักและถูกใช้เป็นแบบจำลองเหมือนโรงงานซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอื่นๆที่แบ่งเป็นส่วนๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operating System

2 Synchronization จุดเด่นของบทที่ 6 : 1) ผู้ผลิต / ปัญหาผู้บริโภค ปัญหานี้เป็นที่ รู้จักและถูกใช้เป็นแบบจำลองเหมือนโรงงานซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอื่นๆที่แบ่งเป็นส่วนๆ และโรงงานของเราอยู่ในส่วนที่ถูกใช้ จะกล่าว ได้ว่าโรงงานอื่นๆเป็นผู้ผลิต และโรงงานของ เราเป็นผู้บริโภค 2) ความเสียหายจากการปรับปรุง ถ้าคุณใช้ โค้ดตรงๆในการผลิต และผู้บริโภคโค้ดสามารถ รันโค้ดแต่ละอันได้โดยลำพัง คุณสามารถรันได้ เช่นกันและมันจะทำงาน แต่ถ้าคุณเพิ่มแทรกใน โค้ด ทุกอย่างจะถูกหยุดกะทันหัน

3 Synchronization (2) 3) การเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา เราจะต้อง เรียนเกี่ยวกับ Critical section ซึ่งมันคือ พื้นที่ บางส่วนที่ถูกใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเข้า สำหรับการเปลี่ยนแปลง 4) แต่ละโปรเซสมีการแบ่งส่วนของโค้ด เรียกว่า Critical section ในโปรเซสอาจจะ เปลี่ยนตัวแปลที่ใช้ร่วมกัน, ปรับปรุงตารางและ เขียนไฟล์ ลักษณะที่สำคัญของระบบนั้น เมื่อ หนึ่งโปรเซสถูกจัดการใน Critical section ของ มัน จะไม่มีโปรเซสอื่นๆที่จะยอมรับการจัดการ ใน Critical section ในที่นี้คือ จะไม่มีสอง โปรเซสที่จะถูกจัดการใน Critical section เวลา เดียวกัน

4 Synchronization (3) การแก้ปัญหา Critical section จะต้องใช้ 3 ส่วนที่สำคัญ : 1. Mutual exclusion 2. Progress 3. Bounded waiting

5 Synchronization (4) วิธีแก้ปัญหาที่ 1 : Peterson's solution ( ซอร์ฟแวร์เท่านั้น ไม่สามารถทำงานบนเครื่อง ที่ทันสมัย – ดีสำหรับสองโปรเซส / เทรด ) วิธีแก้ปัญหาที่ 2 : Test and Set ( ฮาร์ดแวร์ เครื่องที่มีสมรรถนะสูง ) วิธีแก้ปัญหาที่ 3 : Swap ( ฮาร์ดแวร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ )

6 ผู้จัดทำ นางสาวอารยา นิ่มเจริญ รหัส 50036535 กลุ่ม 1 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt Operating System. Synchronization จุดเด่นของบทที่ 6 : 1) ผู้ผลิต / ปัญหาผู้บริโภค ปัญหานี้เป็นที่ รู้จักและถูกใช้เป็นแบบจำลองเหมือนโรงงานซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอื่นๆที่แบ่งเป็นส่วนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google