งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operating System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operating System

2 Synchronization จุดเด่นของบทที่ 6 :
1) ผู้ผลิต / ปัญหาผู้บริโภค ปัญหานี้เป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นแบบจำลองเหมือนโรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอื่นๆที่แบ่งเป็นส่วนๆและโรงงานของเราอยู่ในส่วนที่ถูกใช้ จะกล่าวได้ว่าโรงงานอื่นๆเป็นผู้ผลิต และโรงงานของเราเป็นผู้บริโภค 2) ความเสียหายจากการปรับปรุง ถ้าคุณใช้โค้ดตรงๆในการผลิต และผู้บริโภคโค้ดสามารถรันโค้ดแต่ละอันได้โดยลำพัง คุณสามารถรันได้เช่นกันและมันจะทำงาน แต่ถ้าคุณเพิ่มแทรกในโค้ด ทุกอย่างจะถูกหยุดกะทันหัน

3 Synchronization (2) 3) การเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับ Critical section ซึ่งมันคือ พื้นที่บางส่วนที่ถูกใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเข้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง 4) แต่ละโปรเซสมีการแบ่งส่วนของโค้ด เรียกว่า Critical section ในโปรเซสอาจจะเปลี่ยนตัวแปลที่ใช้ร่วมกัน, ปรับปรุงตารางและเขียนไฟล์ ลักษณะที่สำคัญของระบบนั้น เมื่อหนึ่งโปรเซสถูกจัดการใน Critical section ของมัน จะไม่มีโปรเซสอื่นๆที่จะยอมรับการจัดการใน Critical section ในที่นี้คือ จะไม่มีสองโปรเซสที่จะถูกจัดการใน Critical section เวลาเดียวกัน

4 Synchronization (3) การแก้ปัญหา Critical section จะต้องใช้ 3 ส่วนที่สำคัญ : 1. Mutual exclusion 2. Progress 3. Bounded waiting

5 Synchronization (4) วิธีแก้ปัญหาที่ 1 : Peterson's solution (ซอร์ฟแวร์เท่านั้น ไม่สามารถทำงานบนเครื่องที่ทันสมัย – ดีสำหรับสองโปรเซส/เทรด) วิธีแก้ปัญหาที่ 2 : Test and Set (ฮาร์ดแวร์ เครื่องที่มีสมรรถนะสูง) วิธีแก้ปัญหาที่ 3 : Swap (ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์)

6 นางสาวอารยา นิ่มเจริญ รหัส 50036535 กลุ่ม 1
ผู้จัดทำ นางสาวอารยา นิ่มเจริญ รหัส กลุ่ม 1 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google