งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉลากอาหาร ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉลากอาหาร ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉลากอาหาร ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6

2 ฉลากอาหาร ส่วนที่ 1 หน่วยบริโภค และ จำนวนหน่วยบริโภค ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการและพลังงาน ช่วงที่ 2 ปริมาณสารอาหาร และร้อยละ ช่วงที่ 3 ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ ส่วนที่ 3 สารอาหารต่างๆ ต่อพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี่ คือ ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

3

4 ส่วนที่ 1

5 ตัวอย่างส่วนที่ 1 ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค :1 แท่ง ( 50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อ แท่ง : 1 ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค :1 แท่ง ( 50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อ แท่ง : 1 กินครั้งละ 1 แท่ง

6 ตัวอย่างส่วนที่ 1 ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค :1 ห่อ ( 50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อ ห่อ : 5 ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค :1 ห่อ ( 50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อ ห่อ : 5 ในหนึ่งซองต้องแบ่งรับประทาน 5 ครั้ง

7 ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 1

8 คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่ ) คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่ ) ตัวอย่างส่วนที่ 2 ช่วงที่ 1

9 ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 2

10 ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 2 ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* ไขมันทั้งหมด 12 ก. 18 % ไขมันอิ่มตัว 6 ก. 30 % โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 % โปรตีน 7 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12 % ใยอาหาร 2 ก. 8 % น้ำตาล 2 ก. โซเดียม 1500 มก. 62 % ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* ไขมันทั้งหมด 12 ก. 18 % ไขมันอิ่มตัว 6 ก. 30 % โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 % โปรตีน 7 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12 % ใยอาหาร 2 ก. 8 % น้ำตาล 2 ก. โซเดียม 1500 มก. 62 %

11 ตัวอย่างส่วนที่ 2 ช่วงที่ 2 ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* ไขมันทั้งหมด 12 ก. 18 % ไขมันอิ่มตัว 6 ก. 30 % โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 % โปรตีน 7 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12 % ใยอาหาร 2 ก. 8 % น้ำตาล 11 ก. โซเดียม 1500 มก. 62 % ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* ไขมันทั้งหมด 12 ก. 18 % ไขมันอิ่มตัว 6 ก. 30 % โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 % โปรตีน 7 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12 % ใยอาหาร 2 ก. 8 % น้ำตาล 11 ก. โซเดียม 1500 มก. 62 % จำกัด สารอาหาร เหล่านี้ เพราะ ไม่ดีต่อ สุขภาพ ใน 1 วัน ไม่ควรกิน น้ำตาลเกิน 24 กรัม สารอาหารที่น้อยกว่าร้อยละ5 จัดว่า “ต่ำ” *สารอาหารที่ค่าร้อยละ20 ขึ้นไปจัดว่า ”สูง”

12 ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 3

13 ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ช่วงที่ 3

14 ส่วนที่ 3

15 ฉลากอาหาร แบบ GDA

16 สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA GDA คือ การแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม บนฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงปริมาณ สารอาหารต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่อง

17 1. มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ 2. ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ 3. ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง 4. ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต 5. เวเฟอร์สอดไส้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาหาร 5 ชนิด

18 ประกาศฉบับนี้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 ประกาศฉบับนี้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้ ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

19 แสดงไว้ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA

20 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง ห่อ แสดงจำนวนครั้งที่แนะนำให้กิน ช่วงที่ 1 แสดงข้อความ ช่วงที่ 2 แสดงปริมาณ ช่วงที่ 3 แสดงร้อยละ สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA

21 * ค่าพลังงานเป็นกิโลแคลอรี * คิดเป็นร้อยละเทียบกับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี * ค่าพลังงานเป็นกิโลแคลอรี * คิดเป็นร้อยละเทียบกับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี ปริมาณน้ำตาล ไขมัน เป็นกรัม และโซเดียมเป็นมิลลิกรัม แสดงร้อยละโดยคิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภค ได้ต่อวัน ปริมาณน้ำตาล ไขมัน เป็นกรัม และโซเดียมเป็นมิลลิกรัม แสดงร้อยละโดยคิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภค ได้ต่อวัน สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA

22 แสดงฉลาก GDA ดังนี้ 60 9 306 0.5 113 สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA

23

24 การคำนวณปริมาณน้ำตาล ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 24 กรัม น้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา น้ำตาล 24 กรัม = 24 = 6 ช้อนชา 4 น้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา น้ำตาล 24 กรัม = 24 = 6 ช้อนชา 4

25 อาหารที่มีโซเดียม 1.อาหารธรรมชาติ 2. อาหารแปรรูปหรือการถนอมอาหาร 3. เครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ 4. ผงชูรส 5. อาหารกระป๋องต่างๆ 6. อาหารกึ่งสำเร็จรูป 7. ขนมต่างๆ ที่มีการเติมผงฟู 8. น้ำและเครื่องดื่ม

26 การคำนวณปริมาณโซเดียม ใน 1 วันควรบริโภคโซเดียม น้อยกว่า 2,400 มก. โซเดียม (กรัม) = มิลลิกรัม (มก.) 400 2,400 = เกลือแกง 6 กรัม 400 เกลือแกง 5 กรัม = 1 ช้อนชา เกลือแกง 1 ช้อนชา มีโซเดียม 2,000 มก.

27 การคำนวณปริมาณน้ำมัน ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคน้ำมันเกิน 30 กรัม น้ำมัน 5 กรัม = 1 ช้อนชา น้ำมัน 30 กรัม = 30 = 6 ช้อนชา 5 น้ำมัน 5 กรัม = 1 ช้อนชา น้ำมัน 30 กรัม = 30 = 6 ช้อนชา 5

28 การคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาตร(ซีซี) x เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ x 7 100 พลังงาน =……….Kcal. ปริมาตร(ซีซี) x เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ x 7 100 พลังงาน =……….Kcal. เหล้าขาว 1 ขวดเล็ก ปริมาตร 450 ซีซี(40%) 450 (ซีซี) x 40 x 7 100 พลังงาน = 1260 Kcal. แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 กิโลแคลอรี่

29 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ฉลากอาหาร ชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google