งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52กค.52 ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ กค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – สิงหาคม (เฉลี่ย 8 เดือน 55.76)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – สิงหาคม บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/ ก.ค ม.ค /07/ /02/ ก.ค ม.ค /07/ /03/ ส.ค ก.พ /08/ /03/ ส.ค ก.พ /08/ /04/ ก.ย มี.ค /04/ ก.ย มี.ค /05/ ต.ค เม.ย /05/ ต.ค เม.ย /06/ พ.ย พค /06/ พ.ย พค ธ.ค มิย ธ.ค มิย อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index

9 เดือนสิงหาคม 2552 เท่ากับ สค.52/กค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 สค.52/สค.51 ลดลงร้อยละ -1.0 ( มค.-สค.52)/(มค.-สค.51) ลดลงร้อยละ -1.9 กค ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

10 สค.52 / กค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 ลดลงร้อยละ o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ผักสด-ผลไม้  น้ำมันพืช น้ำปลา ซีอิ๊ว  นมเปรี้ยว ครีมเทียม o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า  ไข่  ผักแปรรูป (หัวหอมแดง กระเทียม) สูงขึ้นร้อยละ +0.5 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่  ปูนซีเมนต์ อิฐ  สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพูสระผม  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เบียร์ สุรา  แบตเตอรี่รถยนต์  น้ำยาล้างจาน น้ำยารีดผ้า หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 สค.52/สค.51 ลดลงร้อยละ – 1.0 สูงขึ้นร้อยละ +1.4 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -3.3 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน

13 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +6.1 ลดลงร้อยละ – 7.4 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- สค.52 / มค.- สค.51 ลดลงร้อยละ -1.9

15 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนสิงหาคม 2552 เท่ากับ สค.52 / กค.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 สค.52 / สค.51 ลดลงร้อยละ ( มค.-สค.52)/(มค.-สค.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.4 กค

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน/ปี เม.ย. 52 /พ.ค. 52 /มิ.ย. 52 /ก.ค. 52 /ส.ค. 52 / เม.ย. 51พ.ค. 51มิ.ย. 51ก.ค.. 51ส.ค.. 51 ลดลง คงที่ สูงขึ้น

22 ภาค พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552สิงหาคม 2552 M/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/A ประเทศ กรุงเทพฯ กลาง อีสาน เหนือ ใต้

23 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google