งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52กค.52 ไทย +5.5-0.4-0.1-0.2-0.9-3.3-4.0-4.4 มาเลเซีย +5.4+3.9+3.7+3.5+3.0+2.4-1.4-2.4 ฟิลิปปินส์ +9.3+7.1+7.3+6.4+4.8+3.3+1.5+0.2 อินโดนีเซีย +10.3+9.2+8.6+7.9+7.3+6.0+3.7+2.7 สิงคโปร์ +6.5+2.9+1.9+1.6-0.7-0.3-0.5 จีน +5.9+1.0-1.6-1.2-1.5-1.4-1.7-1.8 ญี่ปุ่น +1.40.0-0.1-0.3-0.1-1.1-1.8-2.2 ไต้หวัน +3.6+1.5-1.3-0.2-0.5-0.1-2.0-2.3 เวียดนาม +23.1+17.5+14.8+11.3+9.2+5.6+3.9+3.3 สหรัฐอเมริกา +3.90.0+0.2-0.4-0.7-1.3-1.4-2.1 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ กค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – สิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th (เฉลี่ย 8 เดือน 55.76)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – สิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/5132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.865615/07/5234.0503 29/02/5131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.884331/07/5233.9905 14/03/5131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.115814/08/5233.9797 31/03/5131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.002031/08/5233.9654 16/04/5131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.8459 30/04/5131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.6629 15/05/5132.368315 ต.ค. 255134.060916 เม.ย. 255235.3209 30/05/5132.401731 ต.ค. 255134.925930 เม.ย. 255235.2673 16/06/5133.219917 พ.ย. 255134.950914 พค. 255234.4836 30/06/5133.483728 พ.ย. 255135.380229 พค. 255234.3332 15 ธ.ค. 255134.865715 มิย. 255234.1234 29 ธ.ค. 255134.991030 มิย. 255234.0918 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนสิงหาคม 2552 เท่ากับ 105.1 สค.52/กค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 สค.52/สค.51 ลดลงร้อยละ -1.0 ( มค.-สค.52)/(มค.-สค.51) ลดลงร้อยละ -1.9 กค.52 104.7 0.0 -4.4 -1.9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 สค.52 / กค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 ลดลงร้อยละ - 0.1 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ผักสด-ผลไม้  น้ำมันพืช น้ำปลา ซีอิ๊ว  นมเปรี้ยว ครีมเทียม o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า  ไข่  ผักแปรรูป (หัวหอมแดง กระเทียม) สูงขึ้นร้อยละ +0.5 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่  ปูนซีเมนต์ อิฐ  สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพูสระผม  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เบียร์ สุรา  แบตเตอรี่รถยนต์  น้ำยาล้างจาน น้ำยารีดผ้า หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 สค.52/สค.51 ลดลงร้อยละ – 1.0 สูงขึ้นร้อยละ +1.4 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -3.3 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +6.1 ลดลงร้อยละ – 7.4 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- สค.52 / มค.- สค.51 ลดลงร้อยละ -1.9 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนสิงหาคม 2552 เท่ากับ 102.5 สค.52 / กค.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 สค.52 / สค.51 ลดลงร้อยละ -0.2 www.price.moc.go.th ( มค.-สค.52)/(มค.-สค.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.4 กค.52 102.5 0.0 -1.2 +0.5

17 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน/ปี เม.ย. 52 /พ.ค. 52 /มิ.ย. 52 /ก.ค. 52 /ส.ค. 52 / เม.ย. 51พ.ค. 51มิ.ย. 51ก.ค.. 51ส.ค.. 51 ลดลง57 83788589 คงที่69 75777881 สูงขึ้น291 259262254247

22 ภาค พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552สิงหาคม 2552 M/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/A ประเทศ-0.3-3.3-1.1+0.4-4.0-1.60.0-4.4-1.9+0.4-1.9 กรุงเทพฯ-0.4-3.1-1.3+0.4-3.9-1.8-0.1-4.9-2.2+0.3-2.0 กลาง-0.3-3.7-0.5+0.3-4.1-1.30.0-4.5-1.7+0.5-0.7-1.6 อีสาน-0.3-4.6+0.7-4.2-1.1-0.1-4.9-1.7+0.7-1.1-1.6 เหนือ-0.3-4.6+0.5-4.8-1.7-0.1-5.1-2.1+0.4-1.9-2.2 ใต้-0.1-2.7-0.2+0.7-3.2-0.8-0.1-3.8-1.1+0.5-0.2

23 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google