งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล กุมารแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล กุมารแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล กุมารแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี

2 Thalassemia : Inherited disorder of globin synthesis

3 อุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียใน ประเทศไทย

4

5 Chronic hemolysis Ineffective production of RBC Iron overload

6

7

8 Management of thalassemia disease

9 Management depend on severity of disease

10 Choice of transfusion regimen

11 Blood transfusion 12-15 ml/kg 10ml/kg 4

12 High transfusion

13 Splenectomy

14 Stem cell Transplantation

15

16 Pretransfusion Hb Hb<7 F/U Hb q 1 mo x 2-3 times Hb<7 thalassemia major low transfusionhigh transfusion bone marrow transplantation Hb 7-9 thalassemia intermedia low transfusionhigh transfusionHb >9 thalassemia minor folic acidHb<7high transfusion Beta thalassemia CPG Udonthani hospital

17 pretransfusion Hb Hb<7 acute hemolysis intermittent transfusion No hemolysis splenomegaly splenectomyHb7-8splenomegalyfolic acidsplenectomy No splenomegaly folic acidHb >8folc acid Hb H

18 Conclusion

19 Thank you For your attention


ดาวน์โหลด ppt Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล กุมารแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google