งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล
กุมารแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี

2 Thalassemia : Inherited disorder of globin synthesis

3 อุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย

4

5 Ineffective production of RBC
Chronic hemolysis Iron overload

6

7

8 Management of thalassemia disease

9 Management depend on severity of disease

10 Choice of transfusion regimen

11 Blood transfusion 12-15 ml/kg 10ml/kg 4

12 High transfusion

13 Splenectomy

14 Stem cell Transplantation

15

16 CPG Udonthani hospital
Pretransfusion Hb Hb<7 F/U Hb q 1 mo x 2-3 times thalassemia major low transfusion high transfusion bone marrow transplantation Hb 7-9 thalassemia intermedia Hb >9 thalassemia minor folic acid Beta thalassemia

17 Hb H pretransfusion Hb Hb<7 acute hemolysis
intermittent transfusion No hemolysis splenomegaly splenectomy Hb7-8 splenomegaly folic acid No splenomegaly Hb >8 folc acid

18 Conclusion

19 Thank you For your attention


ดาวน์โหลด ppt Thalassemia พญ. พิชญานันท์ คู่วัจนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google