งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52 ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ มิย.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – กรกฎาคม (เฉลี่ย 7 เดือน 53.52)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – กรกฎาคม บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/ ก.ค ม.ค /07/ /02/ ก.ค ม.ค /07/ /03/ ส.ค ก.พ /03/ ส.ค ก.พ /04/ ก.ย มี.ค /04/ ก.ย มี.ค /05/ ต.ค เม.ย /05/ ต.ค เม.ย /06/ พ.ย พค /06/ พ.ย พค ธ.ค มิย ธ.ค มิย อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index

9 เดือนกรกฎาคม 2552 เท่ากับ กค.52/มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 กค.52/กค.51 ลดลงร้อยละ -4.4 ( มค.-กค.52)/(มค.-กค.51) ลดลงร้อยละ -1.9 มิย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

10 กค.52 / มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 ลดลงร้อยละ o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ผักสด-ผลไม้  ไก่สด  ข้าวสารเหนียว o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  เครื่องดื่มรสชอคโกแลต น้ำผลไม้  น้ำปลา ซอสหอยนางรม สูงขึ้นร้อยละ +0.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่  ค่าน้ำประปา  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน  เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 กค.52/กค.51 ลดลงร้อยละ – 4.4 สูงขึ้นร้อยละ +3.2 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -9.7 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่ากระแสไฟฟ้า- ค่าน้ำประปา  เครื่องแบบนักเรียน

13 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +6.8 ลดลงร้อยละ – 8.0 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- กค.52 / มค.- กค.51 ลดลงร้อยละ -1.9

15 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2552 เท่ากับ กค.52 / มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 กค.52 / กค.51 ลดลงร้อยละ ( มค.-กค.52)/(มค.-กค.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.5 มิย

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน/ปี มี.ค. 52 /เม.ย. 52 /พ.ค. 52 /มิ.ย. 52 /ก.ค. 52 / มี.ค. 51เม.ย. 51พ.ค. 51มิ.ย. 51ก.ค.. 51 ลดลง คงที่ สูงขึ้น

22 ภาค เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 M/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/A ประเทศ กรุงเทพฯ กลาง อีสาน เหนือ ใต้

23 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google