งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52 ไทย +5.5-0.4-0.1-0.2-0.9-3.3-4.0 มาเลเซีย +5.4+3.9+3.7+3.5+3.0+2.4-1.4 ฟิลิปปินส์ +9.3+7.1+7.3+6.4+4.8+3.3+1.5 อินโดนีเซีย +10.3+9.2+8.6+7.9+7.3+6.0+3.7 สิงคโปร์ +6.5+2.9+1.9+1.6-0.7-0.3-0.5 จีน +5.9+1.0-1.6-1.2-1.5-1.4-1.7 ญี่ปุ่น +1.40.0-0.1-0.3-0.1-1.1-1.8 ไต้หวัน +3.6+1.5-1.3-0.2-0.5-0.1-2.0 เวียดนาม +23.1+17.5+14.8+11.3+9.2+5.6+3.9 สหรัฐอเมริกา +3.90.0+0.2-0.4-0.7-1.3-1.4 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ มิย.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – กรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th (เฉลี่ย 7 เดือน 53.52)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – กรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/5132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.865615/07/5234.0503 29/02/5131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.884331/07/5233.9905 14/03/5131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.1158 31/03/5131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.0020 16/04/5131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.8459 30/04/5131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.6629 15/05/5132.368315 ต.ค. 255134.060916 เม.ย. 255235.3209 30/05/5132.401731 ต.ค. 255134.925930 เม.ย. 255235.2673 16/06/5133.219917 พ.ย. 255134.950914 พค. 255234.4836 30/06/5133.483728 พ.ย. 255135.380229 พค. 255234.3332 15 ธ.ค. 255134.865715 มิย. 255234.1234 29 ธ.ค. 255134.991030 มิย. 255234.0918 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนกรกฎาคม 2552 เท่ากับ 104.7 กค.52/มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 กค.52/กค.51 ลดลงร้อยละ -4.4 ( มค.-กค.52)/(มค.-กค.51) ลดลงร้อยละ -1.9 มิย.52 104.7 +0.4 -4.0 -1.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 กค.52 / มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 ลดลงร้อยละ - 0.3 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ผักสด-ผลไม้  ไก่สด  ข้าวสารเหนียว o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  เครื่องดื่มรสชอคโกแลต น้ำผลไม้  น้ำปลา ซอสหอยนางรม สูงขึ้นร้อยละ +0.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่  ค่าน้ำประปา  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน  เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 กค.52/กค.51 ลดลงร้อยละ – 4.4 สูงขึ้นร้อยละ +3.2 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -9.7 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่ากระแสไฟฟ้า- ค่าน้ำประปา  เครื่องแบบนักเรียน www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +6.8 ลดลงร้อยละ – 8.0 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- กค.52 / มค.- กค.51 ลดลงร้อยละ -1.9 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2552 เท่ากับ 102.5 กค.52 / มิย.52 เท่ากับร้อยละ 0.0 กค.52 / กค.51 ลดลงร้อยละ -1.2 www.price.moc.go.th ( มค.-กค.52)/(มค.-กค.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.5 มิย.52 102.5 +0.2 +0.7

17 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน/ปี มี.ค. 52 /เม.ย. 52 /พ.ค. 52 /มิ.ย. 52 /ก.ค. 52 / มี.ค. 51เม.ย. 51พ.ค. 51มิ.ย. 51ก.ค.. 51 ลดลง6157 837885 คงที่6869 757778 สูงขึ้น288291 259262254

22 ภาค เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 M/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/AM/MM/MY/YY/YA/AA/A ประเทศ1.0-0.9-0.4-0.3-3.3-1.1+0.4-4.0-1.60.0-4.4-1.9 กรุงเทพฯ0.8-1.3-0.9-0.4-3.1-1.3+0.4-3.9-1.8-0.1-4.9-2.2 กลาง1.0-0.90.0-0.3-3.7-0.5+0.3-4.1-1.30.0-4.5-1.7 อีสาน1.0-0.50.4-0.3-4.6+0.7-4.2-1.1-0.1-4.9-1.7 เหนือ1.2-0.9-0.1-0.3-4.6+0.5-4.8-1.7-0.1-5.1-2.1 ใต้1.1-0.20.5-0.1-2.7-0.2+0.7-3.2-0.8-0.1-3.8-1.1

23 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google