งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Vibrio cholerae  Vibrio parahaemolyticus  Samonella paratyphi type B  Shigella flexneri type 2  Ascaris lumbricoides  Hook worm ***** ไข่พยาธิไส้เดือนตัวกลมมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Vibrio cholerae  Vibrio parahaemolyticus  Samonella paratyphi type B  Shigella flexneri type 2  Ascaris lumbricoides  Hook worm ***** ไข่พยาธิไส้เดือนตัวกลมมีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  Vibrio cholerae  Vibrio parahaemolyticus  Samonella paratyphi type B  Shigella flexneri type 2  Ascaris lumbricoides  Hook worm ***** ไข่พยาธิไส้เดือนตัวกลมมีความ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุด เพราะมีโครงสร้างของเปลือกไข่มีถึง 5 ชั้น

4

5 The Impact of Anaerobic Digestion to Pathogenic Bacteria BacteriaDetention Time(day) Not Found Vibrio cholerae2/ Vibrio parahaemolyticus4/ Samonella paratyphi type B12/ Shigella flexneri type 215/ Non-Agglutinable Vibrio(group 1) 28/

6 The Impact of Anaerobic Digestion to Ascaris Egg Detention TimeAscaris Egg 1 Week74.08% 2 Week40.16% 3 Week10.44% 4 Week0.58% 5 Week0.00%

7

8 The Impact of Temperature to Pathogenic Bacteria Ascaris EggTimeNot Found 50 ๐ C45 Min/ 55 ๐ C50 Sec/ 60 ๐ C5 Sec/ 70 ๐ C1 Sec/

9

10

11 The Impact of Dryness to Ascaris Egg Ascaris Egg is dead when moisture content of sludge < 5.8%

12 ทำไมต้องพัฒนารูปแบบ ระบบฯ

13

14

15 % Developed of egg and Moisture content of sludge วิชัยศักดิ์ คูหาทองม, ธวัช ปทุมพงษ์ และคณะ

16

17 การเก็บตัวอย่าง 1. การวัด Total Solid 2. การวัดประสิทธิภาพการ กรอง 3. การวัด Moisture content 4. การตรวจหาไข่พยาธิ Ascaris suum 5. การวัด Sludge cake ที่ ได้ 6. การวัดคุณภาพน้ำเสีย

18


ดาวน์โหลด ppt  Vibrio cholerae  Vibrio parahaemolyticus  Samonella paratyphi type B  Shigella flexneri type 2  Ascaris lumbricoides  Hook worm ***** ไข่พยาธิไส้เดือนตัวกลมมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google