งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินงานอนามัยวัย ทำงาน ปี 2555 ทิพธัญญา ภูครองทุ่ง งานวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินงานอนามัยวัย ทำงาน ปี 2555 ทิพธัญญา ภูครองทุ่ง งานวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินงานอนามัยวัย ทำงาน ปี 2555 ทิพธัญญา ภูครองทุ่ง งานวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี tipjoong@yahoo.com tipjoong@yahoo.com

2 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ในปี ๒๕๕๕ ๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยวัย ทำงาน ปี ๒๕๕๕ ๒. โครงการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ( โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ : รอรายละเอียด จากส่วนกลาง ) เป้าหมาย : จนท. ผู้รับผิดชอบ ของ PCU ทุกแห่ง / สสอ. ทุกแห่ง ๓. จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่น อายุ ๑๐ – ๑๙ ปี ในการวางแผนครอบครัว : PCU ทุกแห่ง ๓. ๑ การจัดทำข้อมูลการวางแผนคอบครัวของ หญิงอายุ < ๒๐ ปี ( ดาวน์โหลดแบบลงข้อมูลได้ที่ หน้าเวบงานส่งเสริมสุขภาพ เริ่มดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๕ )

3 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๕ ( ต่อ ) ๔. การอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝัง คุมกำเนิด : รอรายละเอียดจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ - ขอให้สำรวจและแจ้งรายชื่อ จนท. ที่ต้องการเข้ารับ การอบรมส่งงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. อด. ๕. ประชาสัมพันธุ์เวบไซท์กลุ่มอนามัยวัยทำงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ หรือต้องการ เผยแพร่ข้อมูล เรื่องราวการทำงาน สื่อ เอกสาร แบบ ประเมินวัยทอง ชาย - หญิง : http://waithongclub.com ๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการทำงาน : ข้อมูลเป็น ปัจจุบัน ( ดู ๓ ปี ย้อนหลังได้ ) ๕. สรุปงาน ข้อมูล อุปสรรค ปัญหา

4 ข้อมูลที่ต้องจัดส่งตามไตรมาส ปีงบประมาณ ๑. งานวางแผนครอบครัว ๑. ๑ กำลังใช้ ๑. ๒ รายใหม่ ๒. วัยทำงาน ( อายุ 15-44 ปี ) ๓. วัยทอง ( อายุ ๔๕ - ๕๙ ปี ) ๔. หญิงอายุ < ๒๐ ปี คลอดบุตร ( เกณฑ์ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ) ๖. ห่วงอนามัย ( ในหน่วยบริการที่รับการสนับสนุนจากศูนย์ อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ) ๗. ยาฝังคุมกำเนิด ๘. ข้อมูลหญิงอายุ < ๒๐ ปี วางแผนครอบครัว *** down load แบบฟอร์มที่ เวบเพจ งานส่งเสริม หัวข้อ งานวัยทำงาน ส่งงานที่ tipjoong@yahoo.com/promo@mailudo.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินงานอนามัยวัย ทำงาน ปี 2555 ทิพธัญญา ภูครองทุ่ง งานวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google