งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ ประเทศ ปี 51 มค.52 กพ.52 มีค.52 เมย.52 พค.52 ไทย +5.5 -0.4 -0.1 -0.2 -0.9 -3.3 มาเลเซีย +5.4 +3.9 +3.7 +3.5 +3.0 +2.4 ฟิลิปปินส์ +9.3 +7.1 +7.3 +6.4 +4.8 +3.3 อินโดนีเซีย +10.3 +9.2 +8.6 +7.9 +6.0 สิงคโปร์ +6.5 +2.9 +1.9 +1.6 -0.7 -0.3 จีน +5.9 +1.0 -1.6 -1.2 -1.5 -1.4 ญี่ปุ่น +1.4 0.0 -1.1 ไต้หวัน +3.6 +1.5 -1.3 -0.5 เวียดนาม +23.1 +17.5 +14.8 +11.3 +5.6 สหรัฐอเมริกา +0.2

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ พค.52
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ พค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์
ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2552 (เฉลี่ย 6 เดือน 51.65)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ
บาท/ลิตร ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2552

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
เดือน/ปี บาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 2551 15 ก.ค. 2551 15 ม.ค. 2552 29 ก.พ. 2551 30 ก.ค. 2551 30 ม.ค. 2552 14 มี.ค. 2551 15 ส.ค. 2551 16 ก.พ. 2552 31 มี.ค. 2551 29 ส.ค. 2551 27 ก.พ. 2552 16 เม.ย. 2551 15 ก.ย. 2551 16 มี.ค. 2552 30 เม.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 31 มี.ค. 2552 15 พ.ค. 2551 15 ต.ค. 2551 16 เม.ย. 2552 30 พ.ค. 2551 31 ต.ค. 2551 30 เม.ย. 2552 16 มิ.ย. 2551 17 พ.ย. 2551 14 พค. 2552 30 มิ.ย. 2551 28 พ.ย. 2551 29 พค. 2552 15 ธ.ค. 2551 15 มิย. 2552 29 ธ.ค. 2551 30 มิย. 2552

8 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ พค.52 104.3 -0.3 -3.3 -1.1 เดือนมิถุนายน 2552 เท่ากับ มิย.52/พค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 มิย.52/มิย.51 ลดลงร้อยละ (มค.-มิย.52)/(มค.-มิย.51) ลดลงร้อยละ -1.6

10 มิย.52/พค.52 สูงขึ้น ร้อยละ +0.4
มิย.52/พค สูงขึ้น ร้อยละ +0.4 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +1.0 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน สินค้าราคาลดลง ได้แก่ แผ่นไม้อัด ปูนซีเมนต์ สบู่ถูตัว น้ำหอม แปรงสีฟัน ลดลงร้อยละ -0.4 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ ผักสด ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อสุกร สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มิย.52/มิย ลดลงร้อยละ – 4.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +3.8 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ ไข่ ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -9.4 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากระแสไฟฟ้า- ค่าน้ำประปา เครื่องแบบนักเรียน

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

14 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มค.- มิย.52 / มค.- มิย ลดลงร้อยละ -1.6 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +7.4 ลดลงร้อยละ – 7.6 ..

15 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ พค.52 102.3 -0.6 -0.3 +1.1 เดือนมิถุนายน 2552 เท่ากับ มิย.52 / พค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 มิย.52 / มิย.51 ลดลงร้อยละ -1.0 (มค.-มิย.52)/(มค.-มิย.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.7

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20 “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ดัชนีทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานสู่สากล เว็บไซต์ โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google