งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52 ไทย +5.5-0.4-0.1-0.2-0.9-3.3 มาเลเซีย +5.4+3.9+3.7+3.5+3.0+2.4 ฟิลิปปินส์ +9.3+7.1+7.3+6.4+4.8+3.3 อินโดนีเซีย +10.3+9.2+8.6+7.9+7.3+6.0 สิงคโปร์ +6.5+2.9+1.9+1.6-0.7-0.3 จีน +5.9+1.0-1.6-1.2-1.5-1.4 ญี่ปุ่น +1.40.0-0.1-0.3-0.1-1.1 ไต้หวัน +3.6+1.5-1.3-0.2-0.5-0.1 เวียดนาม +23.1+17.5+14.8+11.3+9.2+5.6 สหรัฐอเมริกา +3.90.0+0.2-0.4-0.7-1.3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ พค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th (เฉลี่ย 6 เดือน 51.65)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 255132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.8656 29 ก.พ. 255131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.8843 14 มี.ค. 255131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.1158 31 มี.ค. 255131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.0020 16 เม.ย. 255131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.8459 30 เม.ย. 255131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.6629 15 พ.ค. 255132.368315 ต.ค. 255134.060916 เม.ย. 255235.3209 30 พ.ค. 255132.401731 ต.ค. 255134.925930 เม.ย. 255235.2673 16 มิ.ย. 255133.219917 พ.ย. 255134.950914 พค. 255234.4836 30 มิ.ย. 255133.483728 พ.ย. 255135.380229 พค. 255234.3332 15 ธ.ค. 255134.865715 มิย. 255234.1234 29 ธ.ค. 255134.991030 มิย. 255234.0918 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนมิถุนายน 2552 เท่ากับ 104.7 มิย.52/พค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.4 มิย.52/มิย.51 ลดลงร้อยละ -4.0 ( มค.-มิย.52)/(มค.-มิย.51) ลดลงร้อยละ -1.6 พค.52 104.3 -0.3 -3.3 -1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 มิย.52/พค.52 สูงขึ้น ร้อยละ +0.4 ลดลงร้อยละ - 0.4 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผักสด  ผลไม้  ไข่ไก่  เนื้อสุกร o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ไก่สด  ปลาและสัตว์น้ำ  น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส น้ำปลา  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สูงขึ้นร้อยละ +1.0 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่ สุรา  ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  แผ่นไม้อัด  ปูนซีเมนต์  สบู่ถูตัว  น้ำหอม  แปรงสีฟัน หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 มิย.52/มิย.51 ลดลงร้อยละ – 4.0 สูงขึ้นร้อยละ +3.8 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่  ผักและผลไม้  เครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -9.4 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่ากระแสไฟฟ้า- ค่าน้ำประปา  เครื่องแบบนักเรียน www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +7.4 ลดลงร้อยละ – 7.6 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- มิย.52 / มค.- มิย.51 ลดลงร้อยละ -1.6 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มิย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมิถุนายน 2552 เท่ากับ 102.5 มิย.52 / พค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 มิย.52 / มิย.51 ลดลงร้อยละ -1.0 www.price.moc.go.th ( มค.-มิย.52)/(มค.-มิย.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.7 พค.52 102.3 -0.6 -0.3 +1.1

17 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มิย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 www.price.moc.go.th นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google