งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin

2 ปัญหา ไม่มี Container เฉพาะการนำส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดหรือการตรวจ Microbilirubin จากIPD ไปที่ Lab เกิดความผิดพลาดในการ labaled และ/หรือ อุบัติเหตุระหว่างทางนำส่ง รวมไปถึงการปั่นอ่านผล

3 แนวปฏิบัติ การประชุมหาแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว ระหว่าง IPD กับ LAB สรุปแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้น ให้เจาะเลือดใส่ Capillary ปิดปลายด้านหนึ่งด้วยดินน้ำมัน แล้วเสียบกับเศษกระดาษที่เขียนชื่อคนไข้ไว้แล้ว ใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ (ดังรูป)

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google