งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin. ปัญหา  ไม่มี Container เฉพาะการนำส่งสิ่งส่ง ตรวจเพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองในเด็ก แรกเกิดหรือการตรวจ Microbilirubin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin. ปัญหา  ไม่มี Container เฉพาะการนำส่งสิ่งส่ง ตรวจเพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองในเด็ก แรกเกิดหรือการตรวจ Microbilirubin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin

2 ปัญหา  ไม่มี Container เฉพาะการนำส่งสิ่งส่ง ตรวจเพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองในเด็ก แรกเกิดหรือการตรวจ Microbilirubin จาก IPD ไปที่ Lab  เกิดความผิดพลาดในการ labaled และ / หรือ อุบัติเหตุระหว่างทางนำส่ง รวมไป ถึงการปั่นอ่านผล

3  การประชุมหาแนวทางป้องกัน ข้อผิดพลาดดังกล่าว ระหว่าง IPD กับ LAB  สรุปแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้น ให้เจาะเลือดใส่ Capillary ปิดปลายด้าน หนึ่งด้วยดินน้ำมัน แล้วเสียบกับเศษกระดาษ ที่เขียนชื่อคนไข้ไว้แล้ว ใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ ( ดังรูป ) แนวปฏิบัติ

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt COP การนำส่งสิ่งส่งตรวจ Microbilirubin. ปัญหา  ไม่มี Container เฉพาะการนำส่งสิ่งส่ง ตรวจเพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองในเด็ก แรกเกิดหรือการตรวจ Microbilirubin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google