งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ สีฟ้า = เริ่มมีการนำ KM ไปใช้บ้าง สีเขียว = มีการนำ KM ไปใช้ค่อนข้างมาก IC MAP- ศอ.10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ สีฟ้า = เริ่มมีการนำ KM ไปใช้บ้าง สีเขียว = มีการนำ KM ไปใช้ค่อนข้างมาก IC MAP- ศอ.10 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ สีฟ้า = เริ่มมีการนำ KM ไปใช้บ้าง สีเขียว = มีการนำ KM ไปใช้ค่อนข้างมาก IC MAP- ศอ.10 เชียงใหม่ ( ปีงบประมาณ 2552) = แววดารา KM CKO นพ. ภิศักดิ์ ( ผู้ช่วย ผอ. ศูนย์ฯฝ่าย บริการและผอ. รพ. ) ภาคี เครือข่า ย FA- สายสุนีย์ FA - ธนัช พร FA- มนัญญา FA- กฤษณา FA - อำนวยศรี FA- ไตร ทิพย์ กก. วรรษา กก. กิ่งพิกุล Note - รวิวรรณ กก. สุริยัน กก. เรณู Note- กัญญา กาญจน์ กก. วรรธนั นท์ กก. สุทัศน์ Note พิมพาภรณ์ Note- นงเยาว์ ประชุม และศึกษา ดูงาน สร้างคลังความรู้ Intranet -web blog -web board ประเมิน ตนเอง ชุมชนปฏิบัติ - ประชาสัม พันธ์ - เสียงตาม สาย - บอร์ด ความรู้ กก. อนัญญา กก. นง คราญ กก. เอนก กก. สาธิต กก. พัฒนา กก. หทัย รัตน์ ภาคี เครือข่า ย - เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - พัฒนา FA & Note taker กลุ่มพัฒนา วิชาการ ส่งเสริม สุขภาพและ อนามัย สิ่งแวดล้อม ที่ ปรึกษา - ผอ. ศูนย์ฯ 10 - ผู้ช่วย ผอ. ศูนย์ฯ

3


ดาวน์โหลด ppt รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ สีฟ้า = เริ่มมีการนำ KM ไปใช้บ้าง สีเขียว = มีการนำ KM ไปใช้ค่อนข้างมาก IC MAP- ศอ.10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google