งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
มรกต พิมพาเลีย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2

3

4

5

6

7 เลือก - กำหนดอัตโนมัติ - พิมพ์ด้วยเลขใบประกอบวิชาชีพ ปัญหาที่พบ - นำเลขรหัส 0001 ไปลงเป็นเลขใบประกอบวิชาชีพในแฟ้มผู้ทำการตรวจวินิจฉัย,ผู้ให้บริการ

8 มีใบประกอบโรคศิลปะ กรณีจบหลายสาขาก็ให้เพิ่มไปจนครบ

9

10 กรณี จนท.สถานีอนามัยที่ยังไม่มีวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

11 1 2 3

12

13

14

15 ต้องส่งข้อมูลพื้นฐานก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPDได้
เพิ่ม

16

17

18

19 ราคายา ราคา/หน่วย *จำนวนได้

20

21

22

23 ODBC Connectivity Setup ODBC LOADDBF Create folder EXPORT
Create folder IMPORT Extract 12 files to folder IMPORT

24

25 การส่งรายงาน

26 จัดเก็บข้อมูลก่อนส่งออก
หมายถึง ให้จัดเก็บข้อมูลที่ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูล การให้บริการไว้ที่ drive C ,D หรือ ตามที่ท่านต้องการ

27 การจัดเก็บ : ให้เลือกจัดเก็บในที่ส่วนท่านกำหนดไว้ เช่น drive C
3 2 1 1 การจัดเก็บ : ให้เลือกจัดเก็บในที่ส่วนท่านกำหนดไว้ เช่น drive C

28 3 2 2 1

29 3 2 4 5 3/1 1

30 3 2 3/2 1

31 3 2 4 1

32 5/1 5/1 5/1

33 5/2

34 3 2 5/3 1

35 3 2 6/1 1

36 3 2 6/2 1

37 3 2 6/3 1

38 สสจ. สสอ.รพศ.,รพท.,รพช.,สอ.ทุกแห่งภายในจังหวัดใช้ User name และ Password เดียวกัน

39 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th
เลือกเพื่อส่งรายงาน

40 Browse หาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้
ต้องส่งข้อมูลพื้นฐานก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPDได้

41

42 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th
คลิกดูรายงาน คลิกดูรายงาน

43

44

45

46

47

48

49

50

51 THE END


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google