งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย มรกต พิมพาเลีย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย มรกต พิมพาเลีย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย มรกต พิมพาเลีย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2

3

4

5

6

7 เลือก - กำหนดอัตโนมัติ - พิมพ์ด้วยเลขใบ ประกอบวิชาชีพ ปัญหาที่พบ - นำเลขรหัส 0001 ไปลงเป็นเลขใบ ประกอบวิชาชีพใน แฟ้มผู้ทำการตรวจ วินิจฉัย, ผู้ให้บริการ

8 กรณีจบหลายสาขาก็ให้เพิ่มไปจนครบ มีใบประกอบ โรคศิลปะ

9

10 กรณี จนท. สถานีอนามัยที่ยังไม่มีวุฒิด้าน การแพทย์แผนไทย

11 1 2 3

12

13

14

15 ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้ เพิ่ม

16

17

18

19 ราคายา ราคา / หน่วย * จำนวนได้

20

21

22

23 ODBC Connectivity Setup ODBC LOADDBF Create folder EXPORT Create folder IMPORT Extract 12 files to folder IMPORT

24

25 การส่งรายงาน

26 หมายถึง ให้จัดเก็บข้อมูลที่ท่าน ได้ทำการบันทึกข้อมูล การให้บริการไว้ที่ drive C,D หรือ ตามที่ท่านต้องการ จัดเก็บข้อมูลก่อน ส่งออก

27 1 3 2 1 การจัดเก็บ : ให้เลือกจัดเก็บในที่ส่วนท่าน กำหนดไว้ เช่น drive C

28 3 2 1 2

29 3 2 1 4 3/1 5

30 1 3 2 3/2

31 1 3 2 4

32 5/1

33 5/2

34 5/3 1 3 2

35 6/1 1 3 2

36 6/2 1 3 2

37 6/3 1 3 2

38 สสจ. สสอ. รพศ., รพท., รพช., สอ. ทุกแห่งภายใน จังหวัดใช้ User name และ Password เดียวกัน

39 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th เลือกเพื่อส่ง รายงาน

40 Browse หา ข้อมูลที่ได้ จัดเก็บไว้ ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้

41

42 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th คลิกดูรายงาน

43

44

45

46

47

48

49

50

51 THE END


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย มรกต พิมพาเลีย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google