งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาและ SRRT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาและ SRRT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาและ SRRT

2 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความสำเร็จอำเภอดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทีม SRRT (0.5) 2. ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขส่งรายงาน 506 รายเดือน (0.35) 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสาธารณสุขส่งรายงาน 506 ทันเวลาตามเกณฑ์ (0.2) 4. ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ทางระบาดมีการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ (0.25)

3 สรุป งานระบาดวิทยาและSRRT ปี ๒๕๕๖
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตามมาตรฐาน 14 แห่ง เหลือ 6 แห่งรอรับการประเมิน การเฝ้าระวังโดยโปรแกรม R506 ดีมาก การสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น พอใช้ การเขียนรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ์ต้องปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษ

4 ปัญหาที่พบจากการสอบสวน
รับรายงานช้า ขาดการวางแผนร่วมกันในการออกสอบสวน เก็บรายระเอียดของเหตุการณ์ระบาดและสิ่งแวดล้อมไม่ครบ เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ได้ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่มีคุณภาพ

5 เด็กจมน้ำเสียชีวิต รายงาน สสจ.อด.
รายงานสอบสวนเด็กจมน้ำตามแบบรายงานส่ง สสจ.อด. มีการกำหนดมาตรการร่วมกันในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างที่ดี คือ อำเภอหนองหาน


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาและ SRRT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google