งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาและ SRRT. 1. ร้อยละของความสำเร็จอำเภอดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานทีม SRRT (0.5) 2. ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขส่งรายงาน 506 รายเดือน (0.35)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาและ SRRT. 1. ร้อยละของความสำเร็จอำเภอดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานทีม SRRT (0.5) 2. ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขส่งรายงาน 506 รายเดือน (0.35)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาและ SRRT

2 1. ร้อยละของความสำเร็จอำเภอดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานทีม SRRT (0.5) 2. ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขส่งรายงาน 506 รายเดือน (0.35) 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสาธารณสุขส่งรายงาน 506 ทันเวลาตามเกณฑ์ (0.2) 4. ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ทางระบาดมีการเขียน รายงานที่มีคุณภาพ (0.25) ตัวชี้วัด

3 สรุป งานระบาดวิทยาและ SRRT ปี ๒๕๕๖ 1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตามมาตรฐาน 14 แห่ง เหลือ 6 แห่งรอรับการ ประเมิน 2. การเฝ้าระวังโดยโปรแกรม R506 ดี มาก 3. การสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น พอใช้ 4. การเขียนรายงานการสอบสวน ฉบับ สมบูรณ์ต้องปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษ

4 ปัญหาที่พบจากการ สอบสวน รับรายงานช้า ขาดการวางแผนร่วมกันในการออก สอบสวน เก็บรายระเอียดของเหตุการณ์ระบาดและ สิ่งแวดล้อมไม่ครบ เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ได้ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่มีคุณภาพ

5 เด็กจมน้ำเสียชีวิต รายงาน สสจ. อด. รายงานสอบสวนเด็กจมน้ำตามแบบ รายงานส่ง สสจ. อด. มีการกำหนดมาตรการร่วมกันในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างที่ดี คือ อำเภอหนองหาน


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาและ SRRT. 1. ร้อยละของความสำเร็จอำเภอดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานทีม SRRT (0.5) 2. ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขส่งรายงาน 506 รายเดือน (0.35)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google