งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางกายภาพของ DTP, DTP- HepB Vaccine ที่บ่งบอกว่าวัคซีนอาจ เสื่อมคุณภาพ ลักษณะปกติ  ส่วนใหญ่ลักษณะ ตะกอนเบาเหมือนวุ้น สีขาว อาจมีตะกอนที่ มีลักษณะค่อนข้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางกายภาพของ DTP, DTP- HepB Vaccine ที่บ่งบอกว่าวัคซีนอาจ เสื่อมคุณภาพ ลักษณะปกติ  ส่วนใหญ่ลักษณะ ตะกอนเบาเหมือนวุ้น สีขาว อาจมีตะกอนที่ มีลักษณะค่อนข้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางกายภาพของ DTP, DTP- HepB Vaccine ที่บ่งบอกว่าวัคซีนอาจ เสื่อมคุณภาพ ลักษณะปกติ  ส่วนใหญ่ลักษณะ ตะกอนเบาเหมือนวุ้น สีขาว อาจมีตะกอนที่ มีลักษณะค่อนข้าง เหนียวจับกันเป็นก้อน สีขาว หรือขาวครีม เมื่อตั้งทิ้งไว้นาน หลายเดือน  เมื่อเขย่าจะกระจาย เป็นเนื้อเดียวกัน  หลังเขย่าเมื่อตั้งทิ้งไว้ จะใช้เวลาในการ ตกตะกอนเกิน 1 ชม. ลักษณะผิดปกติ เนื่องจากเก็บไว้ที่ อุณหภูมิเย็นจัดหรือแช่ แข็ง  มีตะกอนที่มีลักษณะ เหมือนผงชอล์กปน อยู่  เมื่อเขย่าจะไม่เป็น เนื้อเดียวกัน  หลังเขย่าเมื่อตั้งทิ้ง ไว้ตะกอนจะตกเร็ว มากโดยเฉพาะส่วนที่ มีลักษณะเหมือนผง ชอล์ก และจะใช้เวลา ในการตกตะกอนไม่ ถึงครึ่งชั่วโมง ข้อมูลจากกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์

2 Has the vaccine been frozen? unfrozen frozen after 5’ or 1 hour

3


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางกายภาพของ DTP, DTP- HepB Vaccine ที่บ่งบอกว่าวัคซีนอาจ เสื่อมคุณภาพ ลักษณะปกติ  ส่วนใหญ่ลักษณะ ตะกอนเบาเหมือนวุ้น สีขาว อาจมีตะกอนที่ มีลักษณะค่อนข้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google