งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา การพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนการจัดบริการและการบริหาร จัดการ การพัฒนาและเสริมศักยภาพชุมชนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคอื่นๆการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

2 รายละเอียดเนื้อหาผลงานนวัตกรรม ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน และชื่อผู้ส่งผลงาน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล สถานการณ์ปัญหาที่ต้องเผชิญแนวคิดหรือแนวทางใหม่ขั้นตอนการดำเนินการผลลัพธ์วิเคราะห์และอภิปรายผลสรุปผล

3 เว็บ อ. โกมาตร www.shi.or.th qa_udon@hotmail.com งานคุณภาพ 042-222356 ต่อ 813 พี่หน่อย 081-4716125 แป๊ะ 081-7495853 อ๊อด 089-7111205 เดย์ 081-5926485 อ้อ 086-8520796


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google