งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา การพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนการจัดบริการและการบริหาร จัดการ การพัฒนาและเสริมศักยภาพชุมชนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคอื่นๆการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

2 รายละเอียดเนื้อหาผลงานนวัตกรรม ชื่อผลงาน ชื่อหน่วยงาน และชื่อผู้ส่งผลงาน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล สถานการณ์ปัญหาที่ต้องเผชิญแนวคิดหรือแนวทางใหม่ขั้นตอนการดำเนินการผลลัพธ์วิเคราะห์และอภิปรายผลสรุปผล

3 เว็บ อ. โกมาตร งานคุณภาพ ต่อ 813 พี่หน่อย แป๊ะ อ๊อด เดย์ อ้อ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ อ. โก มาตร แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนา ศักยภาพ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการบริหารระบบให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google