งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปรับแต่ง / จัดทำข้อมูลเงินเดือน เพื่อส่งให้ สสจ. ผ่านระบบ website โดยมรกต พิมพาเลีย สสจ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปรับแต่ง / จัดทำข้อมูลเงินเดือน เพื่อส่งให้ สสจ. ผ่านระบบ website โดยมรกต พิมพาเลีย สสจ. อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปรับแต่ง / จัดทำข้อมูลเงินเดือน เพื่อส่งให้ สสจ. ผ่านระบบ website โดยมรกต พิมพาเลีย สสจ. อุดรธานี

2 ขั้นตอนที่ 1 ลบส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองออก

3 ลากทึบตั้งแต่แถวที่ 1-6 คลิกเมาท์ขวา เลือก delete 1.1

4 คลิกเมาท์ขวา ลบ column ออก จำนวนข้อมูลที่สามารถส่งได้ ไม่เกิน 500 แถว 1.2

5 คลิก File -- > Save As 1.3

6 กำหนดชื่อไฟล์ที่จะบันทึก ( ชื่ออะไรก็ได้ ) เป็นภาษาอังกฤษ - เลือก Save as type = CSV(comma delimited)(*.csv) - คลิก Save 1.4

7 ในตัวอย่างขอตั้งชื่อเป็น salary_08_2010.csv เมื่อคลิก save จะปรากฏ dialog ขึ้นมาถาม ให้ตอบ OK

8 จะมีคำถามอีก ให้ตอบ yes

9 ออกจากโปรแกรม excel จากนั้นคลิกที่ start-- > Accessory เลือก Notepad ขั้นตอนที่ 2 การ Convert File

10 ที่โปรแกรม notepad คลิก File เลือก Open

11 เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด ในที่นี้จะเลือกไฟล์ salary_08_2010.csv คลิกที่ file of type เลือก All files

12 โครงสร้างของไฟล์ข้อมูลที่เปิด

13 คลิกที่ file เลือก save as

14 - กำหนดชื่อไฟล์เป็นไฟล์เดิม - เลือก save as file type เป็น All file - เลือก Encoding เป็น UTF-8 - คลิกปุ่ม save

15 การส่งข้อมูล

16 คลิกที่หัวข้อระบบข้อมูลเงินเดือน

17 ใส่ username และ password ที่ท่านได้รับ

18 คลิกที่หัวข้อ ส่งข้อมูล

19 เลือกอำเภอ ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลประจำเดือน ปี คลิกเลือก browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง ( นามสกุล csv) คลิก ส่งไฟล์

20 ตรวจสอบการส่งไฟล์

21

22 คลิก ตรวจสอบ

23 สถานะการส่งข้อมูลและการนำเข้า

24 step1 1. ให้นำไฟล์ที่ต้องการส่ง ( เตรียมมาวันนี้ ) ตัด row,column,total ออก save as เป็น csv(comma delimited)(*.csv) ( เพื่อทดสอบการใช้งานจริง ) 2. ใช้ notepad เปิดไฟล์ csv แล้ว save as -->utf-8 ตั้งชื่อเป็นไฟล์เดิม step2 2.1 เขียน username และ password ที่ ท่านกำหนด ( ต้องการใช้ส่งข้อมูล ส่งที่ จนท. งานการเงิน (username กี่ตัวก็ ได้ขอให้จำได้ ) username & password demo user_ampur 1234


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปรับแต่ง / จัดทำข้อมูลเงินเดือน เพื่อส่งให้ สสจ. ผ่านระบบ website โดยมรกต พิมพาเลีย สสจ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google