งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ โครงการ ไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช. สสจ โอนให้ CUP 1.1 งบดำเนินการ จัดสรรให้ตาม เป้าหมาย - ประชุมชี้แจง จนท./ อสม จัดทำแผน รณรงค์ - รณรงค์ ปชส. แก่กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ โครงการ ไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช. สสจ โอนให้ CUP 1.1 งบดำเนินการ จัดสรรให้ตาม เป้าหมาย - ประชุมชี้แจง จนท./ อสม จัดทำแผน รณรงค์ - รณรงค์ ปชส. แก่กลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ โครงการ ไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช. สสจ โอนให้ CUP 1.1 งบดำเนินการ จัดสรรให้ตาม เป้าหมาย - ประชุมชี้แจง จนท./ อสม จัดทำแผน รณรงค์ - รณรงค์ ปชส. แก่กลุ่มเป้าหมาย - จัดทำแผน, ดำเนินการ กำกับติดตาม ประเมินผล

2 2. งบบริหารจัดการคลังวัคซีน / จัดหาตู้เย็น ตามขนาด รพ. - ขนาดจำนวนเตียง < 120 เตียง 12,000 บาท - ขนาดจำนวนเตียง > 120 เตียง 24,000 บาท

3 สปสช. โอนไป CUP โดยตรง 3. งบค่าสำรวจนัดกลุ่มเป้าหมาย - จัดสรรตามเป้าหมาย 6 บาท / ราย ( กลุ่มโรค เรื้อรัง ) โอนเงินไปแล้ว 4. งบค่าวัสดุ - จ่ายตามผลงาน 5 บาท / ราย ( กลุ่มโรค เรื้อรัง ) 5. งบค่าบันทึกข้อมูล - จ่ายตามผลงาน 6 บาท / ราย ( กลุ่มโรคเรื้อรัง + กลุ่ม จนท.)

4 ระยะเวลาการบันทึกข้อมูล Key ภายใน 30 กย 52 จ่ายกลุ่มโรคเรื้อรัง 11 บาท / ราย จ่ายกลุ่ม จนท 6 บาท / ราย โอนเงินภายใน ตค 52 Key ช่วง 1 ตค - 31 ธค 52 จ่ายกลุ่มโรคเรื้อรัง 8 บาท / ราย จ่ายกลุ่ม จนท 3 บาท / ราย โอนเงินภายใน มค 53

5 การบ้าน 1. ตรวจสอบจำนวนรายชื่อผู้ป่วยใน X- cell... ส่งครบหรือเกินจำนวนวัคซีนที่ ได้รับจัดสรรหรือไม่ ( ส่งเพิ่มได้ถึง 29 มิย 52 ) 2. สรุปการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในยอด งบดำเนินการและยอดจัดหาตู้เย็นให้ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ โครงการ ไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช. สสจ โอนให้ CUP 1.1 งบดำเนินการ จัดสรรให้ตาม เป้าหมาย - ประชุมชี้แจง จนท./ อสม จัดทำแผน รณรงค์ - รณรงค์ ปชส. แก่กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google