งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553 1

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2553 ที่มา:สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 36

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.อุดรธานี ปี เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) ,Base line ,Target line จำนวนผู้ป่วย

4 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2553 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 754 55 75 29 22 12 39 9 6 6 5 14 29 21 5 5 16 7 3 1 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1,113 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2553 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 23 89 4 8 11 1 2 1 1 2 1 1 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 144 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

6 อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 28 วัน
สรุปจำนวนพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จ.อุดรธานี ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย.53) อำเภอ (20) ตำบล (156) จำนวนผู้ป่วย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 28 วัน 20 อำเภอ 121 ตำบล 1,113 ราย 41 ตำบล / 12 อำเภอ ที่มา งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google