งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2553 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2553 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำ สัปดาห์ที่ 36

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกราย เดือน จ. อุดรธานี ปี 2553 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2548-2552),Base line,Target line จำนวน ผู้ป่วย

4 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม 2553 – 20 กันยายน 2553 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1,113 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 72.47 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 754 55 75 29 2 1239 9 6 65 1429 21 55 167 31

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 20 สิงหาคม 2553 – 20 กันยายน 2553 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 144 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.38 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 23 89 48 1112 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 1

6 สรุปจำนวนพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออก จ. อุดรธานี ปี 2553 ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก. ย.53) อำเภอ (20) ตำบล (156) จำนวน ผู้ป่วย อยู่ในระยะ เฝ้าระวัง 28 วัน 20 อำเภอ 121 ตำบล 1,113 ราย 41 ตำบล / 12 อำเภอ ที่มา งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google