งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ. สต. ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ. สต. ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ. สต. ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น ( ร้อยละ ) หมายเหตุ 1 คปสอ. เมือง 272488.89 2 คปสอ. สร้างคอม 5120.00 3 คปสอ. เพ็ญ 13646.15 4 คปสอ. น้ำโสม 9444.44 5 คปสอ. พิบูลย์รักษ์ 44100 6 คปสอ. กุดจับ 10220

2 ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น ( ร้อยละ ) หมายเหตุ 7 คปสอ. บ้านผือ 20945.00 8 คปสอ. บ้านดุง 15213.33 9 คปสอ. โนนสะอาด 9666.67 10 คปสอ. ทุ่งฝน 6116.67 11 คปสอ. กุมภวาปี 17423.53 12 คปสอ. หนองหาน 14 100 13 คปสอ. ศรีธาตุ 12325.00

3 ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น ( ร้อยละ ) หมายเหตุ 14 คปสอ. วังสามหมอ 10550.00 15 คปสอ. หนองวัวซอ 11981.82 16 คปสอ. บ้านผือ 20945.00 17 สสอ. กู่แก้ว 500 18 คปสอ. นายูง 10 100 19 สสอ. ประจักษ์ 4250.00 20 คปสอ. ไชยวาน 4250.00 เกณฑ์ รวม 20911253.59 ร้อยละ 60


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ. สต. ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต. ที่ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google