งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มกราคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มกราคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มกราคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2557 แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 57 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย ลำดับที่Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1Phuket267.280 2Samut Sakhon183.570 3Phatthalung163.120 4Narathiwat212.790 5Phetchaburi122.570 6Nakhon Pathom171.950 7Bangkok991.740 8Lop Buri121.590 9Rayong101.550 10Pattani81.20 รวมทั้งประเทศ3970.621

5 แหล่งที่มา: http://http://www.thaivbd.org/dengue.php?id=242เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 57

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ม.ค 57) ผู้ป่วยสะสม 27 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2556 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 ม.ค. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนสะสมโรคไข้เลือดออก ปี 2557 กับ 2556 จำแนกตามเครือข่าย(ข้อมูล ณ 25 ม.ค. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 ลำดับที่อำเภอตำบลlม สะสมปี 2556 1สามพรานอ้อมใหญ่815 2กำแพงแสนสระสี่มุม1314 3เมืองนครปฐมถนนขาด413 4เมืองนครปฐมดอนยายหอม312 5นครชัยศรีศรีษะทอง312 6เมืองนครปฐมสามควายเผือก112 7นครชัยศรีศรีษะทอง511 8เมืองนครปฐมธรรมศาลา311 9เมืองนครปฐมธรรมศาลา511 10สามพรานไร่ขิง911 นครชัยศรี 310 12สามพรานหอมเกร็ด410 เรียงลำดับผู้ป่วยจากมากไปน้อย 10 อันดับแรกของ จังหวัดนครปฐม ( สะสมปี 2556) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25 มค 57)

11 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25มค57) รายละเอียดดังเอกสาร

12 แนวโน้มการระบาด

13 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 17 มค 57) อัตราป่วยต่อแสน แนวโน้มของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม(ณ 25 มค 57)

14 ประเด็นสำคัญ

15 จากการตรวจสอบมีผู้เสียชีวิต 3 ราย อายุ 6 ปี 4 ปี และ 40 ปี การรักษาครั้งแรก - ซื้อยามากินเอง ไปคลินิก 2 ราย ไปรพ. รัฐ 1 ราย จำนวนครั้งที่รักษา 3-4 ครั้ง ระยะเวลาจากวันเริ่มป่วยถึงวันวินิจฉัย 4 -5 วัน การรักษาครั้งแรก - ซื้อยามากินเอง ไปคลินิก 2 ราย ไปรพ. รัฐ 1 ราย ทุกรายมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย มีผู้ป่วยมาก่อน

16 ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ 1. ปีนี้ จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 2. การระบาดจะยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการยาก มีการคมนาคมสะดวก ดังนี้ อ.เมือง ต.พระปฐมเจดีย์ ต.ดอนยายหอม ต.ธรรมศาลา อ.กำแพงแสน ต.กำแพงแสน ต.สระสี่มุม อ.นครชัยศรี ต.นครชัยศรี ต.ศรีษะทอง ต.ขุนแก้ว อ.ดอนตูม ต.ดอนรวก อ.สามพราน ต.อ้อมใหญ่ ต.ไร่ขิง อ.บางเลน ต.บางเลน อ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา 3.สภาพแวดล้อม มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เหมาะสมต่อการมีลูกน้ำ

17 ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ 4. กว่าจะรู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกช้า ทำให้ควบคุมโรคไม่ทันเวลา 5. ในบางพื้นที่ที่มีโรงงานมาก ต้องหารูปแบบที่เหมาะสมในการ ควบคุมโรค 6. ในบางพื้นที่ยังขาดการประสานงาน/ ไม่สนับสนุนการดำเนินงาน

18 ลำดับอำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เมืองนครปฐมถนนขาดม.4 2 บางเลน ม.8 3 สามพรานอ้อมใหญ่ม.3 4 นครชัยศรีศีรษะทองม.5 5 กำแพงแสนทุ่งขวางม.7 6 พุทธมณฑลคลองโยงม.6 7 ดอนตูม ( เพิ่มในปี 57) สามง่ามม.11 พื้นที่ดำเนินการจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2557

19 มาตรการสำคัญในการจัดการ ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2557 คาดการณ์ จำนวนผู้ป่วย คาดการณ์ความชุก ชุมยุงลาย รวมพลัง เร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ร่วมมือ ร่วม จิต ช่วยชีวิต ผู้ป่วย  โรงเรือน / โรงเรียน / โรงงาน / โรงพยาบาล / โรง ธรรม  ปิด - เปิด - กลางเทอม  ตะไคร้หอมทากันยุง  อสม. นำชุมชน  ครม. สนับสนุน เตรียมพร้อมทีม แพทย์ ทุก รพ. จัดแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา การจัดทำ DENGUE CORNER จัดหาสำรอง เวชภัณฑ์ แนะนำกลุ่มเสี่ยงรีบ มา รพ. มีเวลาทอง เพียง 2-3 เดือน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กว้างขวาง ประสาน เครือข่าย ทุกภาค ส่วน เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงสูง เป็น ชุมชนปลอดลูกน้ำ ยุงลาย (HI<10,CI=0) มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) เฝ้าระวัง สถานการณ์ เฝ้าระวังโรค ในช่วงปลายปี เพื่อแจ้งเตือนการ ระบาด สรุปบทเรียนการ ดำเนินงาน สื่อสารความเสี่ยง

20 การคาดการณ์ผู้ป่วยโรคกลุ่มไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2557 ภายใต้ 2 สถานการณ์สมมุติ จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) เดือนที่รายงาน Scenario 1: สมมุติให้เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556 สถานการณ์การระบาด เกิดขึ้นภายใต้มาตรการเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา -------------- คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยทั้งปี 2556 เท่ากับ 165,764 ราย และปี 2557 เท่ากับ 158,782 ราย -------------- Scenario 2: สมมุติให้เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556 สถานการณ์การระบาด เกิดขึ้นภายใต้มาตรการเข้มข้นที่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยจนอยู่ในระดับต่ำ ใกล้เคียงกับมัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมา -------------- คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยทั้งปี 2556 เท่ากับ 148,506 ราย และปี 2557 เท่ากับ 79,476 ราย -------------- ช่วง ที่ สมมุ ติ ช่วงที่ พยากร ณ์

21 โรคที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ

22 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้หวัดนก

23

24 เข้าถึงได้จาก: http://164.115.5.58/ili/index.php?page=358c4c7750d79fd100568536318758ed&p http://164.115.5.58/ili/index.php?page=358c4c7750d79fd100568536318758ed&p =analysis_p&s=analysis_ma (สืบค้น ณ วันที่ 27 มค 57.) (สืบค้น

25

26

27 ฝากผู้บริหารติดตาม 1. การรายงานบน Website SRRT 2. การเขียนรายงานสอบสวนโรค : อำเภอที่ยังไม่มีการส่งรายงานสอบสวนโรค อ.นครชัยศรี อ.ดอนตูม อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล

28 เข้าถึงได้จาก: http ://http://www.boe.moph.go.th/boedb/SrrtSubNetwork/ListEventReportPho.php (สืบค้น ณ วันที่ 27 มค 57.) (สืบค้น

29 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มกราคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google