งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี 30/07/53

2 ดรุณี โพธิ์ศรี อัตราต่อปชกแสนคน แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

3 ดรุณี โพธิ์ศรี

4 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

5 ดรุณี โพธิ์ศรี

6 http://203.157.15.4/d506_1/ds_graph.php?dsend=hfDFDHFDSS&yr=53 ประเทศไทย จ.นครปฐม

7 ดรุณี โพธิ์ศรี สถานการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้น แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 ดรุณี โพธิ์ศรี อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 กค 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 ดรุณี โพธิ์ศรี อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 กค 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 ดรุณี โพธิ์ศรี พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 กค 53)

11 ดรุณี โพธิ์ศรี แจ้งเตือน สถานการณ์โรคสำคัญ !!!!

12 ดรุณี โพธิ์ศรี

13 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าการระบาดของโรคไข้หวัด ใหญ่ 2009 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1)

14 ดรุณี โพธิ์ศรี

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google