งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี 30/07/53

2 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกเดือนกค53(20 มิย 53-20กค 53)กับ กค52(20 มิย52-20 กค 52) จังหวัดนครปฐม อัตราต่อปชกแสนคน ดรุณี โพธิ์ศรี แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

3 ดรุณี โพธิ์ศรี

4 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก
ดรุณี โพธิ์ศรี

5 ดรุณี โพธิ์ศรี

6 ประเทศไทย จ.นครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี

7 สถานการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้น
ดรุณี โพธิ์ศรี แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 กค 53)
จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 กค 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก ดรุณี โพธิ์ศรี แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 กค 53)
จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 กค 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก ดรุณี โพธิ์ศรี แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 กค 53)
พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 กค 53) ดรุณี โพธิ์ศรี

11 แจ้งเตือน สถานการณ์โรคสำคัญ !!!!
ดรุณี โพธิ์ศรี

12 โรคไข้หวัดใหญ่...มีแนวโน้มสูงขึ้น
ดรุณี โพธิ์ศรี

13 โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี ดรุณี โพธิ์ศรี

14 พบการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
ดรุณี โพธิ์ศรี

15 ดรุณี โพธิ์ศรี

16 ดรุณี โพธิ์ศรี

17 ดรุณี โพธิ์ศรี

18 ขอขอบคุณ ดรุณี โพธิ์ศรี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google