งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม กรกฎาคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกเดือนกค52(20 มิย52-20กค 52)กับ กค 51(20 มิย51-20 กค 51) จังหวัดนครปฐม อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (E2) ปี 2552
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 25 ก.ค (สัปดาห์ที่ 29) จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 25 ก.ค (สัปดาห์ที่ 29)

5

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 25 กค 52)
จำนวน(ราย) ปี 2552 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

8

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 กค 52)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ(ข้อมูล ณ 25 กค 52)
ต่ำสุด 7 เดือน สูงสุด 77 ปี อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1”
   “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1”

12

13

14 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน Influenza A (H1N1) ตามวันเริ่มป่วยประเทศไทย วันที่ 3 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2552
Cases: 3,071 Deaths: 14 (CFR=0.5%)

15 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตามกลุ่มอายุ รายสัปดาห์
จำนวน (ราย) คอนเสิร์ต, กิจกรรมรวมกลุ่ม, ทัศนศึกษา โรงเรียนในหลายจังหวัด โรงเรียนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โรงเรียนในจังหวัดใหญ่ๆ (มีประวัติเข้ามาเรียนพิเศษใน กรุงเทพฯ, ติดจากพี่น้องที่เรียนอยู่โรงเรียนอื่นๆ) วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภายหลังกิจกรรมรับน้อง, หอพัก โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นักเรียนประถมต้น import นศ.มหาลัย รถทัวร์ HCW

16 แหล่งที่มา : รายงานระบบเฝ้าระวัง สำนักระบาดวิทยา ณ 30 กค 52
รูปแสดงจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม จำแนกตามวันเริ่มป่วย (ณ 30 กค 52) แหล่งที่มา : รายงานระบบเฝ้าระวัง สำนักระบาดวิทยา ณ 30 กค 52

17 รูปแสดง: ร้อยละของกลุ่มอายุที่ยืนยันผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จังหวัดนครปฐม (ณ 30 กค 52)

18 แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่(รหัส15) จังหวัดนครปฐม ตามระบบรายงาน 506 (ณ 30 กค 52)

19 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

20 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม ปี 2552
(ข้อมูล ณ 25 ก.ค. 52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

21 งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม
ขอให้โชคดี ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google