งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กดปุ่มตกลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กดปุ่มตกลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กดปุ่มตกลง

2 สำรองรหัส ควรทำการสำรองข้อมูลและรหัส ก่อนการ Update โปรแกรม การสำรองข้อมูลและรหัสจะต้องสำรองทุกปีที่บันทึกข้อมูลไว้ โดย เลือกปี พ.ศ. ขึ้นมา เลือกเมนูจัดการทั่วไป เลือกสำรองข้อมูล

3 ให้ rename folder R506 R506_old
Copy R506 version ปัจจุบัน วางC:

4 1. กำหนด Path โปแกรม 506 ที่Trust Center Setting
2 3

5 4

6 5

7

8 Double click ที่ c:\R506\update.mdb
การ Update โปรแกรม 506 จาก Verion เก่า เป็น Version ใหม่ Double click ที่ c:\R506\update.mdb

9 Update โปรแกรม

10 ในช่องข้อความแรกจะปรากฏ Path ของแฟ้ม MSACCESS.EXE
C:\Program Files (X86)\Microsoft Office\OFFICE12\MSACCESS.EXE

11 ตรวจสอบว่า Path ที่ติดตั้งโปรแกรม Access ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ให้แก้ไข
R506 Version 3.10, Access2003 (Office 11) R506 Version Access2007 – 2014 (Office 12 ขี้นไป)

12 Access2007 R506 Version 4.05

13

14

15 กรณีที่ลงโปรแกรม Microsoft Office 2 Version ให้คลิกขวา
เลือก Open with แล้วเลือก Office ที่ตรงกับ Version R506


ดาวน์โหลด ppt กดปุ่มตกลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google