งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์กลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25พค 54) จำนวนผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบ ปี 2553 กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

4 สถานการณ์กลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พค 54)

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 พค 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 สถานการณ์โรคสุกใส จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25พค 54)

7 สถานการณ์โรคสุกใส จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พค 54)

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคสุกใส จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 พค 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

10 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ณ วันที่ 29 พค 54.)http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ลำดับที่Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1Krabi21851.110 2Samut Songkhram9850.610 3Satun13947.420 4Nakhon Sawan50547.070 5Samut Sakhon22646.640 6Ratchaburi34040.710 7Bangkok224639.391 8Chon Buri49638.460 9Nakhon Pathom32337.940 10Songkhla50937.871 รวมทั้งประเทศ 11,82018.618

11 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25พค 54) พบผู้ป่วยสะสม 358 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม

12 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 พค 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

13 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 พค 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

14 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 พค 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

15 ตาราง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2554 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

16 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 พค 54) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พค 54)

17 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.เมือง (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

18 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.กำแพงแสน (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

19 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.นครชัยศรี (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

20 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.ดอนตูม (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

21 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.บางเลน (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

22 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.สามพราน (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

23 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก อ.พุทธมณฑล (ข้อมูล ณ 25 พค 54)

24 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 พค 54) รายละเอียดพื้นที่ที่ต้องกำกับเป็นพิเศษดังเอกสารที่แนบ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54)

25 พื้นที่ต่อไปนี้ต้อง 1.พ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ 2.ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ การทำลาย แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3.ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 4.มีการพ่นซ้ำและประเมิน ติดตามผล การดำเนินการอย่างเข้มข้น

26 การดำเนินการในโรงเรียน สถานที่สำคัญ จัดระบบป้องกัน เฝ้าระวังในพื้นที่ที่ติดต่อกับ พื้นที่ที่พบผู้ป่วย จัดการกับปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันโรคฯ กำกับ ติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลต้องมีระบบการรักษาที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องดำเนินการ

27 Darunee Phosri :310554


ดาวน์โหลด ppt โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google