งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคคางทูม จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย54)

4 สถานการณ์โรคคางทูม จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54)

5 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

6 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ณ วันที่ 29 เมย 54.)http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ลำดับที่ Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1 Nakhon Pathom 315370 2 Samut Sakhon 17435.910 3 Songkhla 457341 4 Ratchaburi 27132.450 5 Samut Prakan 34729.810 6 Satun 85290 7 Trat 6228.180 8 Samut Songkhram 5427.890 9 Chon Buri 34426.680 10 Bangkok 148426.020

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54) พบผู้ป่วยสะสม 316 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย(CUP)(ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 ตาราง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2554 ลำดับที่ อำเภอตำบล เป้าหมาย ไม่เกิน (ราย) จำนวนผู้ป่วย (ราย) 1ตค53-31ธค53 1 มค 54 -20 เมย 54 รวมสะสม (1ตค 53-20 เมย 54) 1เมืองพระปฐมเจดีย์77131 39170 2พุทธมณฑลศาลายา1712 416 3สามพรานไร่ขิง1610 616 4สามพรานอ้อมใหญ่157 411 5สามพรานคลองใหม่110 88 6เมืองนครปฐม1125 1035 7บางเลน 112 13 8กำแพงแสนทุ่งลูกนก111 12 9นครชัยศรีขุนแก้ว93 710 นครชัยศรีแหลมบัว812 214 รวมทั้งสิ้น18620382 285 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

12 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) รายละเอียดพื้นที่ที่ต้องกำกับเป็นพิเศษดังเอกสารที่แนบ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54)

13 มาตรการที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันโรคฯ กำกับ ติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลต้องมีระบบการรักษาที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องดำเนินการ

14


ดาวน์โหลด ppt โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google