งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคคางทูม จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย54)

4 สถานการณ์โรคคางทูม จังหวัดนครปฐม แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54)

5 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

6 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: (สืบค้น ณ วันที่ 29 เมย 54.)http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ลำดับที่ Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1 Nakhon Pathom Samut Sakhon Songkhla Ratchaburi Samut Prakan Satun Trat Samut Songkhram Chon Buri Bangkok

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54) พบผู้ป่วยสะสม 316 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามเครือข่าย(CUP)(ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 ตาราง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2554 ลำดับที่ อำเภอตำบล เป้าหมาย ไม่เกิน (ราย) จำนวนผู้ป่วย (ราย) 1ตค53-31ธค53 1 มค เมย 54 รวมสะสม (1ตค เมย 54) 1เมืองพระปฐมเจดีย์ พุทธมณฑลศาลายา สามพรานไร่ขิง สามพรานอ้อมใหญ่ สามพรานคลองใหม่ เมืองนครปฐม บางเลน กำแพงแสนทุ่งลูกนก นครชัยศรีขุนแก้ว นครชัยศรีแหลมบัว รวมทั้งสิ้น แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

12 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 25 เมย 54) รายละเอียดพื้นที่ที่ต้องกำกับเป็นพิเศษดังเอกสารที่แนบ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 เมย 54)

13 มาตรการที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือป้องกันโรคฯ กำกับ ติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลต้องมีระบบการรักษาที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องดำเนินการ

14


ดาวน์โหลด ppt โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2554 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google