งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการจัดทำแผน ปี ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ 4 พฤศจิกายน 2554ประชุมประชาพิจารณ์แผนฯ 10 พฤศจิกายน 2554บันทึกแผนฯ ในระบบ Internet 7-10 พฤศจิกายน 2554ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนปี 2555 ระดับโซน 7 พ.ย.54 โซน 2 8 พ.ย. 54 โซน 3 9 พ.ย.54 โซน 1 10 พ.ย. 54 โซน พฤศจิกายน 2554ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงาน 30 พฤศจิกายน 2554แผน PPA ปี ธันวาคม 2554 แผนงบค่าเสื่อมปี 2555

2 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ. 1.ทบทวน ตรวจสอบ KPI ค่าเป้าหมาย แล้วจัดทำ KPI Template (แผนยุทธศาสตร์) 2.จัดทำกลยุทธ์ โครงการริเริ่ม (แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการ(ฟอร์ม 3->โครงการ งบประมาณ) 4.จัดทำ KPI สำหรับการประเมินผล คปสอ. เพื่อ MOU พร้อม KPI Template 5. ประชุมสรุป นำเสนอเพื่อกลั่นกรอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประขุมทองกวาว ชั้น 2 เวลา น.

3 ภารกิจของ คปสอ. 1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. 2.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี บันทึกข้อมูลแผนฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2555 ในโปรแกรม Online เริ่ม 10 พ.ย จัดทำแผนประเมินผล ตามแบบฟอร์ม 5.ส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติประจำปีภายใน 30 พ.ย จัดทำแผน PPA จัดทำแผนงบค่าเสื่อม(งบลงทุน)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google