งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการสนับสนุนทรัพยากร บุคคล และการบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการสนับสนุนทรัพยากร บุคคล และการบริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการสนับสนุนทรัพยากร บุคคล และการบริหารจัดการ

2 สถานการณ์ด้านกำลังคน  ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุน  ปัญหาเรื่องความก้าวหน้า  อื่นๆ ได้แก่ ต่ออายุราชการ / และการ เกษียณก่อนกำหนด (early retirement)

3 ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุน  ได้ขอ ก. พ. กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อ บรรจุลูกจ้างชั่วคราว ในสายงาน ขาดแคลน และจำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของ ก. พ.  การเจรจาต่อรอง สป. ต้องเร่งรัดการใช้ อัตราว่างให้เหลือน้อยที่สุด ตำแหน่งที่ยัง เหลือว่าง ต้องมีเหตุมีผลที่ชี้แจง ก. พ. ได้

4 ความก้าวหน้า  ในหลักการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ที่เสมอภาคในทุกวิชาชีพ  กลุ่มตำแหน่งที่ ก. พ. เคยกำหนดให้เป็น ระดับที่สูงขึ้น จะพยายามดำเนินการให้ได้ ครบ ขณะนี้รอหลักเกณฑ์ที่ ก. พ. จะมอบ ให้ อ. ก. พ. กระทรวงฯ ดำเนินการ  แก้ไขปัญหาของตำแหน่งที่เกิดความ เหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิประโยชน์ และเป็น ผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบ ได้แก่ หน. สอ. และ สสอ. ( ประเภท ทั่วไป กับ วิชาการ ) จะรีบดำเนินการเมื่อเป็นอำนาจ ของ อ. ก. พ.

5  ต่ออายุราชการ กำลังดำเนินการต่อรองกับ ก. พ. ที่จะใช้ ตำแหน่งอื่นตั้งใหม่มาเป็นตำแหน่งที่ใช้ต่อ อายุราชการ แทนการใช้ตำแหน่งเดิมของ ตัวเอง  Early retire การบริหารค่าตอบแทนที่เป็นเงินก้อน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อาจจำเป็นต้องสงวนตำแหน่งผู้ขอ เกษียณไว้อย่างน้อย 1 ปี


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการสนับสนุนทรัพยากร บุคคล และการบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google