งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันภาวะไต วาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ. อุดรธานี project manager นพ. สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ 2. โครงการที่ได้รับงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันภาวะไต วาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ. อุดรธานี project manager นพ. สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ 2. โครงการที่ได้รับงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันภาวะไต วาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ. อุดรธานี project manager นพ. สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ 2. โครงการที่ได้รับงบประมาณ สปสช. เขต 8 project manager คุณอมรพรรณ พิมพ์ใจพงษ์ ( รบกวนพี่แอนประสานพี่หน่อยโดยตรง เนื่องจากโทรหาแล้วไม่ รับสาย )

2 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ. อุดรธานี ( นพ. สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ ) กิจกรรม จัดทำแนวทางการดำเนินงาน จัดทำแนวทางการดำเนินงาน ประชุมแพทย์ พยาบาล ที่รับผิดชอบงานทุก อำเภอ (17 มีนาคม 2553) ประชุมแพทย์ พยาบาล ที่รับผิดชอบงานทุก อำเภอ (17 มีนาคม 2553) แต่ละอำเภอดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะการ ทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง เพื่อจำแนก stage 1-5 ( กำหนดสิ้นสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากระยะเวลาการนัดผู้ป่วยแตกต่างกัน 1-3 เดือน ) แต่ละอำเภอดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะการ ทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง เพื่อจำแนก stage 1-5 ( กำหนดสิ้นสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากระยะเวลาการนัดผู้ป่วยแตกต่างกัน 1-3 เดือน ) บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป ส่งมาที่ จังหวัดเพื่อรวบรวม บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป ส่งมาที่ จังหวัดเพื่อรวบรวม

3 กิจกรรม ( ต่อ ) แต่ละอำเภอดำเนินการให้การดูแลผู้ป่วยตาม protocol แต่ละอำเภอดำเนินการให้การดูแลผู้ป่วยตาม protocol ตรวจ lab ตามระยะเวลาที่กำหนด ตรวจ lab ตามระยะเวลาที่กำหนด ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ สรุปผลการดำเนินงานเมื่อครบ 1 ปี ( มิถุนายน 2553) สรุปผลการดำเนินงานเมื่อครบ 1 ปี ( มิถุนายน 2553) ( โครงการ 1 เน้นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ในการ ดูแลตาม protocol โครงการ 2 เน้นการ empowerment ให้เกิด เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย )

4 ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรอง ภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ( ผลงานถึง มีนาคม 2553) โรคเป้าหมายผลงานร้อยละ เบาหวาน691,067519,95975.24 ความดัน โลหิตสูง 704,325554,02278.66


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันภาวะไต วาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ. อุดรธานี project manager นพ. สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ 2. โครงการที่ได้รับงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google