งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันภาวะไตวาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันภาวะไตวาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันภาวะไตวาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ
การป้องกันภาวะไตวาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ.อุดรธานี project manager นพ.สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ 2. โครงการที่ได้รับงบประมาณ สปสช.เขต project manager คุณอมรพรรณ พิมพ์ใจพงษ์ (รบกวนพี่แอนประสานพี่หน่อยโดยตรง เนื่องจากโทรหาแล้วไม่ รับสาย)

2 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ.อุดรธานี (นพ.สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์)
1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ.อุดรธานี (นพ.สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์) กิจกรรม จัดทำแนวทางการดำเนินงาน ประชุมแพทย์ พยาบาล ที่รับผิดชอบงานทุกอำเภอ (17 มีนาคม 2553) แต่ละอำเภอดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อจำแนก stage 1-5 (กำหนดสิ้นสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากระยะเวลาการนัดผู้ป่วยแตกต่างกัน 1-3 เดือน) บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป ส่งมาที่จังหวัดเพื่อรวบรวม

3 กิจกรรม (ต่อ) แต่ละอำเภอดำเนินการให้การดูแลผู้ป่วยตาม protocol ตรวจ lab ตามระยะเวลาที่กำหนด ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ สรุปผลการดำเนินงานเมื่อครบ 1 ปี (มิถุนายน 2553) (โครงการ 1 เน้นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ในการดูแลตาม protocol โครงการ 2 เน้นการ empowerment ให้เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย)

4 ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ผลงานถึง มีนาคม 2553)
โรค เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เบาหวาน 691,067 519,959 75.24 ความดันโลหิตสูง 704,325 554,022 78.66


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันภาวะไตวาย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการป้องกันภาวะไตวาย จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google