งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง เฉลิมฉลองครบรอบ 118 ปีก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง เฉลิมฉลองครบรอบ 118 ปีก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง เฉลิมฉลองครบรอบ 118 ปีก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เว้น จากยาเสพติด

4 การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2554 ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและที่หน้า งาน ค่าสมัคร มาราธอน 400 บาทรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ค่าสมัคร มินิมาราธอน 200 บาท รับเสื้อและ เบอร์วิ่ง ค่าสมัครเดินวิ่ง 50 บาท รับเสื้อ

5 ประเภทการแข่งขันและรางวัล ( 1 ) มาราธอน 42.125 กิโลเมตร ( 1.1 ) Over all ชายและหญิง รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ( 1.1 ) Over all ชายและหญิง รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ( 1.2 ) ประเภทชายแบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือกลุ่ม อายุไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30 – 34 ปี, อายุ 35 – 39 ปี, อายุ 40 – 44 ปี, อายุ 45 – 49 ปี, อายุ 50 – 54 ปี, อายุ 55 – 59 ปี, อายุ 60 ปีขึ้นไป ( 1.2 ) ประเภทชายแบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือกลุ่ม อายุไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30 – 34 ปี, อายุ 35 – 39 ปี, อายุ 40 – 44 ปี, อายุ 45 – 49 ปี, อายุ 50 – 54 ปี, อายุ 55 – 59 ปี, อายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 1,200 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท, 600 บาท, 400 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 1,200 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท, 600 บาท, 400 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ

6 ( 1.2 ) ประเภทหญิงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มอายุ ไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30 – 39 ปี, อายุ 40 – 49 ปี, อายุ 50 – 59 ปี, อายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 1,000 บาท, 800 บาท, 600 บาท, 400 บาท, 200 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 1,000 บาท, 800 บาท, 600 บาท, 400 บาท, 200 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ

7 ( 2 ) มินิมาราธอน 10.548 กิโลเมตร ( 2.1 ) Over all ชายและหญิง รับเงิน รางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ( 2.1 ) Over all ชายและหญิง รับเงิน รางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ( 2.2 ) ประเภทชายและหญิงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มอายุไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30 – 39 ปี, อายุ 40 – 49 ปี, อายุ 50 – 59 ปี, อายุ 60 ปี ขึ้นไป ( 2.2 ) ประเภทชายและหญิงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มอายุไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30 – 39 ปี, อายุ 40 – 49 ปี, อายุ 50 – 59 ปี, อายุ 60 ปี ขึ้นไป อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 600 บาท, 500 บาท, 400 บาท, 300 บาท, 200 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ อันดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล 600 บาท, 500 บาท, 400 บาท, 300 บาท, 200 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 6 – 10 รับถ้วยเกียรติยศ ( 3 ) เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5.1 กิโลเมตร เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก รับเหรียญเกียรติยศ

8 กำหนดการ เวลา 04.00 น. ปล่อยตัววิ่งมาราธอน เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวมินิมาราธอน เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เวลา 08.00 – 10.00 น. มอบรางวัล


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง เฉลิมฉลองครบรอบ 118 ปีก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google