งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556 แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค.. 56 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย ลำดับที่ Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1Chiang Rai10,353863.089 2Mae Hong Son1,687690.820 3Chiang Mai11,173676.798 4Phuket2,056575.32 5Loei2,692429.16 6Krabi1,894428.992 7Songkhla5,406393.811 8Lampang2,804370.322 9Nakhon Phanom2,513355.671 10Phetchabun3,083310.712 รวมทั้งประเทศ136,058211.71126

5

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27 ตค56) ผู้ป่วยสะสม 1,073 ราย ตาย 2 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 57 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2556 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 27ตค 56) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนสะสมโรคไข้เลือดออก ปี 2556 กับ 2555จำแนกตามเครือข่าย(ข้อมูล ณ 27ตค 56) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม รายละเอียดดังเอกสาร

11 ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ ( ปี 2556) 1. มีการระบาดหนักในช่วงเดือนสค 56 – กย 56 (พบทั้ง 4 สายพันธุ์) 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย 3. จากการติดตามของทีมงานฯ ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยส่วนใหญ่พบลูกน้ำ 4. สอบสวนโรคยังไม่ครอบคลุม /ไม่แจ้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 5. ระบบการดูแล รักษาของโรงพยาบาลยังไม่เหมาะสม

12 ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สอบสวน 1. แรกวินิจฉัยเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุ/วันเริ่มป่วย 4 วัน – 10 วัน 2. ผู้ป่วยมีอาการที่ไม่ตรงตามนิยาม ไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องร่วง 3. การนัดตรวจซ้ำ นัดช้า (ให้มาอีก 3 วัน) 4. ไม่สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ สอบสวนโรคไม่ครอบคลุม /ทำเฉพาะที่เกิดโรค /ไม่ดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้เคียง

13

14 แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=668ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2556

15 แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก ://164.115.5.58/ili/ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2556

16

17 Novel Corona control strategies  เร่ง... วินิจฉัย / ค้นหา  รีบ... ดูแล ในห้องแยกโรค  เร่ง... รายงาน สสจ. สคร. ส. ระบาด วิทยา  รีบ... สอบสวน ค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัส  เร่ง... ป้องกัน ควบคุม ( แยกตัว - Quarantine)  รอ... เฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง  เตรียมความพร้อม บริหารจัดการ ภาวะปกติ / ฉุกเฉิน  สื่อสาร สร้างความเข้าใจ

18 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google