งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดนครปฐม
เดือนตุลาคม2556 กับ เดือนตุลาคม 2555 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย ลำดับที่ Reporting areas cases Morbidity rate deaths 1 Chiang Rai 10,353 863.08 9 2 Mae Hong Son 1,687 690.82 3 Chiang Mai 11,173 676.79 8 4 Phuket 2,056 575.3 5 Loei 2,692 429.1 6 Krabi 1,894 428.99 7 Songkhla 5,406 393.8 11 Lampang 2,804 370.32 Nakhon Phanom 2,513 355.67 10 Phetchabun 3,083 310.71 รวมทั้งประเทศ 136,058 211.71 126 แหล่งที่มา: เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค.. 56

5

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 1,073 ราย ตาย 2 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 57 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27 ตค56)

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2556 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 27ตค 56) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนสะสมโรคไข้เลือดออก
ปี กับ 2555จำแนกตามเครือข่าย(ข้อมูล ณ 27ตค 56) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
รายละเอียดดังเอกสาร แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ ( ปี 2556)
ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ ( ปี 2556) 1. มีการระบาดหนักในช่วงเดือนสค 56 – กย 56 (พบทั้ง 4 สายพันธุ์) 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย 3. จากการติดตามของทีมงานฯ ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยส่วนใหญ่พบลูกน้ำ 4. สอบสวนโรคยังไม่ครอบคลุม /ไม่แจ้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 5. ระบบการดูแล รักษาของโรงพยาบาลยังไม่เหมาะสม

12 ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สอบสวน
1. แรกวินิจฉัยเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุ/วันเริ่มป่วย 4 วัน – 10 วัน 2. ผู้ป่วยมีอาการที่ไม่ตรงตามนิยาม ไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องร่วง 3. การนัดตรวจซ้ำ นัดช้า (ให้มาอีก 3 วัน) 4. ไม่สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ สอบสวนโรคไม่ครอบคลุม /ทำเฉพาะที่เกิดโรค /ไม่ดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้เคียง

13

14 แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก http://beid. ddc. moph. go. th/th_2011/news
แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก วันที่ 27 ตุลาคม 2556

15 กลุ่มระบบทางเดินหายใจ(สงสัยไข้หวัดใหญ่)
แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก :// /ili/ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2556

16 แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก ://164. 115. 5
แหล่งที่มา : เข้าถึงได้จาก :// /ili/ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2556

17 Novel Corona control strategies
เร่ง...วินิจฉัย / ค้นหา รีบ...ดูแล ในห้องแยกโรค เร่ง...รายงาน สสจ. สคร. ส.ระบาดวิทยา รีบ...สอบสวน ค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัส เร่ง...ป้องกัน ควบคุม (แยกตัว - Quarantine) รอ...เฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง เตรียมความพร้อม บริหารจัดการ ภาวะปกติ/ฉุกเฉิน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ

18 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google