งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 ลำดับที่Reporting areascasesMorbidity ratedeaths 1 Krabi952220.010 2 Rayong61397.861 3 Satun22876.730 4 Ranong13774.831 5 Trat14666.090 6 Chanthaburi34066.070 7 Samut Sakhon31764.450 8 Ratchaburi50560.192 9 Phuket20459.121 10 Uthai Thani19057.930 รวมทั้งประเทศ17,08626.7518 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) แหล่งที่มา: http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf สืบค้น ณ26มิย55http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555จำแนกตามนิยาม(ข้อมูล ณ 26 มิย 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 พื้นที่ที่ต้อง กำกับติดตาม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 มิย 55)

11 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

12

13 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

14 โรคมือ เท้า ปาก อาการแทรกซ้อนที่ควรเฝ้าระวัง –หากรับประทานอาหารได้น้อย และมีภาวะขาดน้ำ - ควรรีบไปโรงพยาบาลหากมีอาการดังนี้ ไข้สูงมาก ซึมลง และอาเจียนบ่อย มีอาการหายใจ หอบเหนื่อย แขนขาอ่อนแรง วิธีการป้องกันที่สำคัญ –แยกผู้ป่วย และรักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดี ทำ ความสะอาดเครื่องใช้และของเล่น –หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน –เน้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ –หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่ชุมชนแออัด

15 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยกลุ่มอาการมือ เท้า ปาก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 มิย 55)

16 Darunee Phosri 30 062012


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มิถุนายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google