งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและการ จัดการกับภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัดนครปฐม นพ. สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและการ จัดการกับภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัดนครปฐม นพ. สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและการ จัดการกับภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัดนครปฐม นพ. สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

2 ภาวะ ฉุกเฉิน 1. ทางการแพทย์ โรคระบาด การสนับสนุนทาง การแพทย์ โรคประจำถิ่น โรคอุบัติใหม่ บุคลากร อุปกรณ์ ยา

3 2. ภัยพิบัติ * ธรรมชาติ - แผ่นดินไหว,สึนามิ - น้ำท่วม,ภัยแล้ง *สังคม สงคราม ภายนอก ภายใน แย่งชิง อาหาร รัฐประหาร ก่อการร้าย

4 การเตรียม 1. แผน 2. ทีม กองบัญชาการ สอบสวนโรค ควบคุมโรค สนับสนุน เครือข่าย ผู้รับผิดชอบ 1, 2, 3

5 3.ระบบ แจ้งเหตุ โทรศัพท์ E - MAIL ถ้าไฟฟ้าใช้ไม่ได้ WAR ROOM คน ประชาสัมพันธ์,ข่าว,สื่อมวลชน 4. อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ วิทยุ

6 5. ความรู้ ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง : คาดการณ์ ทบทวนความรู้,รายงานผลการทำงาน 6. ซ้อม ทำจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและการ จัดการกับภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัดนครปฐม นพ. สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google