งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี................................ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี................................ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี................................ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 ลำดั บที่ Reporting areascases Morbidity ratedeaths 1Krabi18843.450 2Samut Sakhon16032.530 3Rayong17628.10 4Satun8227.590 5Ratchaburi20224.071 6Lop Buri15720.770 7Ranong3519.120 8Samut Songkhram3618.551 9Phatthalung8717.070 10Songkhla21715.990 รวมทั้งประเทศ 4,4326.945 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มีค 55) แหล่งที่มา: http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf สืบค้น ณ 26มีค55http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มีค 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 26 มีค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 26 มีค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 แนวโน้ม ของโรคไข้เลือดออก

9 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 มีค 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 มีค55)

11 กลุ่มที่นำโดยอาหารและน้ำ

12 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง อาหารเป็นพิษในค่ายหรือ ศูนย์ฝึกอบรมใหญ่ ๆ งานวัด งานเลี้ยงต่างๆ ที่ใช้อาหารเสี่ยง เช่น อาหารทะเลหรือ อาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานหลายชั่วโมง/ข้ามวัน รวมทั้ง สารเคมีปนเปื้อน ต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าร้อนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ต้องระวังการบริโภคงานเลี้ยงต่าง ๆ อาหารทะเล พื้นที่ต้องเตรียมทีม SRRT พร้อมออกดำเนินการทันที

13 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี................................ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google