งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 25 มีค 52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ปี 2552

5 ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

6 แนวโน้มโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ 25 มีค 52) ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

7

8

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 มีค 52) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ(ข้อมูล ณ 25 มีค 52) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม สูงสุด 74 ปี ต่ำสุด 1 ปี

11 พื้นที่ที่ผู้บริหารควรติดตามช่วยเหลือ อ.เมืองนครปฐม ได้แก่ ม. 5 ต. บ้านยาง ม.2 ต. หนองดินแดง อ.กำแพงแสน ได้แก่ ม.3 ต.ห้วยหมอนทอง ม.11 ต.วังน้ำเขียว อ.นครชัยศรี ได้แก่ ม.2 ต.งิ้วราย อำเภอตอนตูม ได้แก่ ม. 1 ต. ดอนรวก

12 กลุ่มโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ : อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค เรื่องที่ต้องป้องกัน เฝ้าระวัง ในเดือน เมษายน 2552 Epidemiology and SRRT Nakhonpathom

13 ระบบรายงานโรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยที่มารับการรักษา มีอาการลักษณะคล้ายคลึงกัน ออกดำเนินการสอบสวน หาข้อเท็จจริงและ ควบคุมโรค ประสานพื้นที่ที่ เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็น เครือข่ายเดียวกัน / อำเภอเดียวกัน นอก เครือข่ายแจ้ง สสจ. โทรแจ้ง : ผู้รับผิดชอบ สสจ. นครปฐม Tel.034-251548#125 พยาบาลหน่วยที่พบ ( เช่น ER,Ward) แจ้งงาน เวชกรรมสังคม / เวช ปฏิบัติ

14

15 http://nptho.moph.go.th/CDD/Epidemiology/newindex.php

16


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google