งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้สมอง อักเสบ พ. ญ. ภาวินี ด้วงเงิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้สมอง อักเสบ พ. ญ. ภาวินี ด้วงเงิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคไข้สมอง อักเสบ พ. ญ. ภาวินี ด้วงเงิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 ไข้สมองอักเสบ เป็นโรคที่มีเกิดมาจากการอักเสบของเนื้อสมอง เป็นโรคที่มีเกิดมาจากการอักเสบของเนื้อสมอง ไวรัสเป็นสาเหตุที่พบบ่อย และสำคัญ ปัจจุบันพบว่ามี เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบมากกว่า 100 สายพันธุ์ทั่วโลก ไวรัสเป็นสาเหตุที่พบบ่อย และสำคัญ ปัจจุบันพบว่ามี เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบมากกว่า 100 สายพันธุ์ทั่วโลก อาการและอาการแสดง อาการและอาการแสดง ไข้ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดศีรษะรุนแรง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมลง ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมลง Focal neurologic deficits Focal neurologic deficits Seizures Seizures

3 เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้ สมองอักเสบ Herpes viruses – HSV-1, HSV-2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, human herpes virus 6 Herpes viruses – HSV-1, HSV-2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, human herpes virus 6 Adenoviruses Adenoviruses Influenza A Influenza A Enteroviruses, poliovirus Enteroviruses, poliovirus Measles, mumps, and rubella viruses Measles, mumps, and rubella viruses Rabies Rabies Arboviruses – examples: Japanese encephalitis; St. Louis encephalitis virus; West Nile encephalitis virus; Eastern, Western and Venzuelan equine encephalitis virus; tick borne encephalitis virus Arboviruses – examples: Japanese encephalitis; St. Louis encephalitis virus; West Nile encephalitis virus; Eastern, Western and Venzuelan equine encephalitis virus; tick borne encephalitis virus Bunyaviruses – examples: La Crosse strain of California virus Bunyaviruses – examples: La Crosse strain of California virus Reoviruses – example: Colorado tick fever virus Reoviruses – example: Colorado tick fever virus Arenaviruses – example: lymphocytic choriomeningitis virus Arenaviruses – example: lymphocytic choriomeningitis virus Nipah virus Nipah virus

4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Viral encephalitis; Viral encephalitis; เบื้องต้น - CSF profile: WBC 5-1000 / mm. Cell count: พบ lymphocyte มาก - CSF sugar ≥ 50 mg/dl, CSF sugar/blood sugar ≥ 0.5 เท่า - CBC มักจะพบเม็ดเลือดขาวต่ำ และมี lymphocyte เด่น ยืนยัน ตัวอย่างที่ใช้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยคือ CSF, เนื้อ สมอง หรือ ซีรัม วิธีการขึ้นกับชนิดของเชื้อ

5 http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/arbor/worldist.pdf

6 Encephalitis outbreak world wide West Nile encephalitis in New York (1999; 56 confirm cases/ 7 death), Russia (1999; 84 confirm cases/ 40 death). West Nile encephalitis in New York (1999; 56 confirm cases/ 7 death), Russia (1999; 84 confirm cases/ 40 death). Nipah virus outbreak in Malaysia ( Sep 1998-May 1999; 265 cases/ 105 death). Nipah virus outbreak in Malaysia ( Sep 1998-May 1999; 265 cases/ 105 death). Japanese encephalitis outbreak in Uttar Pradesh, India in 2005; 1,145 cases/ 296 death. Japanese encephalitis outbreak in Uttar Pradesh, India in 2005; 1,145 cases/ 296 death.

7 Japanese Encephalitis

8 Flavivirus related to St. Louis encephalitis Flavivirus related to St. Louis encephalitis Most important cause of arboviral encephalitis worldwide, with over 45,000 cases reported annually Most important cause of arboviral encephalitis worldwide, with over 45,000 cases reported annually Effected most in children Effected most in children Transmitted by culex mosquito, which breeds in rice fields Transmitted by culex mosquito, which breeds in rice fields Mosquitoes become infected by feeding on domestic pigs and wild birds infected with Japanese encephalitis virus. Infected mosquitoes transmit virus to humans and animals during the feeding process. Mosquitoes become infected by feeding on domestic pigs and wild birds infected with Japanese encephalitis virus. Infected mosquitoes transmit virus to humans and animals during the feeding process. Incubation period: 5-15 days. Incubation period: 5-15 days.

9 http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/arbor/schemat.pdf

10 Distribution of Japanese Encephalitis in Asia, 1970-1998

11 Weekly โรค / กลุ่มโรคที่มีความสำคัญสูง  Atypical pneumonia suspected SARS  Severe diarrhea.  Encephalitis  Meningococcal meningitis 24 hr  Acute severely ill or death of unknown infection.  Food poisoning outbreak  Cluster of diseases with unknown etiology  โปลิโอ - AFP โปลิโอ - AFP  Anthrax  AEFI : รุนแรง หรือ ตาย  บาดทะยักในทารกแรกเกิด  คอตีบ  พิษสุนัขบ้า  DHF  หัด  ไอกรน  Hand foot mouth  Leptospirosis  บิด (Dysentery)  Admitted pneumonia  Influenza

12 Encephalitis morbidity and mortality, Thailand 1976-2005

13 Japanese B Encephalitis morbidity and mortality, Thailand 1976-2005

14 Encephalitis and Japanese Encephalitis situation by Province 2006 Top Ten Leading Rate EncephalitisJapanese Encephalitis

15 อัตราป่วยของโรค Encephalitis unspecified ( ต่อ แสนประชากร ) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ. ศ. 2545 - 2549 ต่อ แสน ประชากร

16 อัตราป่วยของโรค Japanese Encephalitis B ( ต่อ แสนประชากร ) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ. ศ. 2545 - 2549 ต่อ แสน ประชากร

17 การสอบสวนโรค ยืนยันการวินิจฉัย และหาเชื้อสาเหตุของการเกิด โรค ยืนยันการวินิจฉัย และหาเชื้อสาเหตุของการเกิด โรค สอบสวนโรคเฉพาะราย ประวัติอาการ อาการ แสดง ประวัติเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ ประวัติ เดินทาง ประวัติการสัมผัส ( การกิน หรือการ สัมผัสสัตว์ ) สอบสวนโรคเฉพาะราย ประวัติอาการ อาการ แสดง ประวัติเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ ประวัติ เดินทาง ประวัติการสัมผัส ( การกิน หรือการ สัมผัสสัตว์ ) ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในชุมชน และใน โรงพยาบาล ( โดยอาการดูข้อมูลย้อนหลังของ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้สมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ ) ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในชุมชน และใน โรงพยาบาล ( โดยอาการดูข้อมูลย้อนหลังของ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้สมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ ) สอบสวนประวัติการเลี้ยงและการตายของสัตว์ ในบ้านผู้ป่วย หรือในชุมชน สอบสวนประวัติการเลี้ยงและการตายของสัตว์ ในบ้านผู้ป่วย หรือในชุมชน สำรวจสิ่งแวดล้อม ในบ้านผู้ป่วย และ สภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ สำรวจสิ่งแวดล้อม ในบ้านผู้ป่วย และ สภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ เก็บตัวอย่างกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ เก็บตัวอย่างกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ Vaccine coverage ในพื้นที่ Vaccine coverage ในพื้นที่

18 การควบคุมและป้องกันโรค ควบคุมโรค พ่นหมอกควันเพื่อลดปริมาณยุงในกรณีที่มีการ ระบาด พ่นหมอกควันเพื่อลดปริมาณยุงในกรณีที่มีการ ระบาด ในกรณีที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยแน่ชัด หรือ สงสัยเชื้อสาเหตุอื่น เช่น จากเชื้อ Enterovirus ควรมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากระบบ ทางเดินอาหาร จนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่า ไม่ใช่ Enterovirus ในกรณีที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยแน่ชัด หรือ สงสัยเชื้อสาเหตุอื่น เช่น จากเชื้อ Enterovirus ควรมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากระบบ ทางเดินอาหาร จนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่า ไม่ใช่ Enterovirus การป้องกันโรค การป้องกันโรคป้องกันโรค ให้ความรู้เรื่องแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรค การ ติดต่อ การป้องกัน ( ยุงกัด หรือพื้นที่ที่มีการ เลี้ยงแหล่งเพาะพันธุ์โรคควรมีการดูแลเป็น พิเศษ ) ให้ความรู้เรื่องแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรค การ ติดต่อ การป้องกัน ( ยุงกัด หรือพื้นที่ที่มีการ เลี้ยงแหล่งเพาะพันธุ์โรคควรมีการดูแลเป็น พิเศษ ) ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค

19 Major Arboviruses That Cause Encephalitis Flaviviridae Flaviviridae Japanese encephalitis Japanese encephalitis St. Louis encephalitis St. Louis encephalitis West Nile West Nile Togaviridae Togaviridae Eastern equine encephalitis Eastern equine encephalitis Western equine encephalitis Western equine encephalitis Bunyaviridae Bunyaviridae La Crosse encephalitis La Crosse encephalitis

20 สถานการณ์โรคไข้หวัดนก

21 Human Avian influenza situation world wide 2003 -2007, status at Jun 15,2007

22 Human Avian influenza situation in world wide 1 Jan 2007 - Jun 15,2007

23 Avian influenza situation in poultry and wild birds, 2003 - 2007

24 Avian influenza situation among poultry and wild birds, 1 Jan – 18 Jun, 2007

25 Description of Human AI cases, Thailand (25 cases) Rapid Test for Flu A in confirmed H5 human cases: 1 of 17 tested case was positive Rapid Test for Flu A in confirmed H5 human cases: 1 of 17 tested case was positive Oseltamivir treatment: 14 of 25 cases were given, 5 of them survived. Oseltamivir treatment: 14 of 25 cases were given, 5 of them survived. Started median: 7.5 days after onset (1-28 days) Started median: 7.5 days after onset (1-28 days) Survivors: 6 days after onset (3-9 days) Survivors: 6 days after onset (3-9 days) Non-survivors: 7.5 days after onset (1-28 days) Non-survivors: 7.5 days after onset (1-28 days)

26 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป่วยใน 25 ราย อยู่ในหมู่บ้านที่มีประวัติสัตว์ปีกตาย 23 ราย ( ไก่ชน ไก่บ้าน ตาย ) 1 ราย ( เป็ดตาย ) ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีกตาย 1 ราย (12 ราย เป็นเด็กต่ำกว่า 15 ปี ) 25 ราย (12 ราย เป็นเด็กต่ำกว่า 15 ปี ) สัมผัสไก่ที่ตายโดยตรง 15 ราย ชำแหละไก่ที่ป่วย ดูดเสลดไก่ ไม่ได้สัมผัสกับสัตว์ ป่วย 9 ราย แต่สัมผัสกับขี้ไก่ที่ ปนเปื้อนบนดิน กลับไปดูแลลูกที่ป่วยหนัก

27 History of Japanese Encephalitis 1800s – recognized in Japan 1800s – recognized in Japan 1924 – Japan epidemic. 6125 cases, 3797 deaths 1924 – Japan epidemic. 6125 cases, 3797 deaths 1935 – virus isolated in brain of Japanese patient who died of encephalitis 1935 – virus isolated in brain of Japanese patient who died of encephalitis 1938 – virus isolated from Culex mosquitoes in Japan 1938 – virus isolated from Culex mosquitoes in Japan 1948 – Japan outbreak 1948 – Japan outbreak 1949 – Korea outbreak 1949 – Korea outbreak 1966 – China outbreak 1966 – China outbreak Today – extremely prevalent in South East Asia. 30,000-50,000 cases reported each year. Today – extremely prevalent in South East Asia. 30,000-50,000 cases reported each year.

28


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้สมอง อักเสบ พ. ญ. ภาวินี ด้วงเงิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google