งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71

2 แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการตายเนื่องจาก myocarditis as the cause of death
Background กลางเดือนมิ.ย สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจำนวน 6 ราย ในสัปดาห์เดียวกัน ( onset : 22nd -25th June ) แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการตายเนื่องจาก myocarditis as the cause of death

3 Background ต่อมาได้รับรายงานาเพิ่มเติมจากจังหวัดอื่นๆอีก 4 จังหวัด รวมจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 15 ราย

4 Coxsackie's Virus Predominated
EV71 Predominated

5

6

7 CXR in Confirmed Case

8 Definition ของการรายงาน criteria ในการสอบสวน
พิจารณา Suspected Pneumonia with tachycardia (HR >200) Acute pulmonary edema, Acute cardio-pulmonary failure สร้างเครือข่าย (sentinel site) มข., ศิริราช, รพ.เด็ก, วิธีรายงาน และแรงจูงใจ ตัดสินใจว่าจะเอา Target การรายงานอะไร ประมาณการ Case number Non HFM พบ EV71 เท่าไหร่ งานเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ผ่านกุมารแพทย์ การรายงานโรค การวินิจฉัย จะให้เก็บตัวอย่างอะไร การรักษา

9 Lab: เตรียมความพร้อมที่ศูนย์วิทย์ฯ สามารถเปิดให้บริการเมื่อใด ประมาณมิถุนายน 2550
การควบคุมโรค ปิดโรงเรียน วัคซีน รณรงค์การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในโรงเรียน คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักโรคติดต่อทั่วไปเริ่มดำเนินการ ขอให้เริ่มจากคู่มือของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ การวิจัย: Sero-prevalence มีการศึกษาของเหน้าที่กรมวิทย์ฯ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล Cut point สำหรับ single serum การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป สุขบัญญัติ 10 ประการ Day care, อนุบาล น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (พี่เลี้ยง) การบริหารจัดการปัญหา ทำ proposal สำหรับการเฝ้าระวังและควบคุม ในรูปแผนงาน (project) ในปี 2551


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google