งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ โรคไข้เลือดออก จังหวัด นครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ โรคไข้เลือดออก จังหวัด นครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ โรคไข้เลือดออก จังหวัด นครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การประชุม Warroom

2 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

3 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 10 อันดับแรกของไทย แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ณ วันที่ 24 กค 56.)http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ลำดั บที่ จังหวัด จำนวน ( ราย ) อัตราป่วย ต่อแสนตาย 1 Phuket1417400.461 2 Chiang Rai4239353.654 3 Krabi1537350.881 4 Songkhla4550332.8411 5 Chiang Mai5224317.355 6 Loei1957313.166 7 Mae Hong Son709290.520 8 Nakhon Phanom2001283.921 9 Phetchabun2490251.310 10 Phangnga586229.872 จำนวนทั้งประเทศ 73902115.3373

4 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้

5 แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น ณ วันที่ 25 กค 56.)http://www.boe.moph.go.th/ (สืบค้น

6 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 24 กค 56) ผู้ป่วยสะสม 581 ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 60 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

7 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 24 กค 56) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกจ.นครปฐม(ข้อมูล ณ 24 กค 56) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ เรียงลำดับพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจากมากไปหา น้อย ( ข้อมูล ณ 20 กค 56) อำเภอตำบลม.ม. มคกพมีค เม ยพคมิยกค รว ม นครชัยศรีศรีษะทอง 05018001010 สามพรานอ้อมใหญ่ 0831130109 นครชัยศรีท่าตำหนัก 0114220009 ดอนตูมดอนรวก 0205130009 นครชัยศรี 0311221018 นครชัยศรีศรีมหาโพธิ์ 0113310008 เมือง นครปฐม ดอนยาย หอม 0351100007 เมือง นครปฐมถนนขาด 0400000336 เมือง นครปฐมธรรมศาลา 0311000136 เมือง นครปฐม สามควาย เผือก 0430021006 เมือง นครปฐมวังเย็น 0423100006 นครชัยศรีวัดแค 0302040006 สามพรานหอมเกร็ด 0431110006

10 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ จากการประชุม VDO Conference

11 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 24 กค 56) ผู้ป่วยสะสม 200 ราย สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

12 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ.นครปฐม(ข้อมูล ณ 24 กค 56)

13 สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม


ดาวน์โหลด ppt สถิติและการวัดทางระบาดวิทยา ที่ควรรู้ โรคไข้เลือดออก จังหวัด นครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google