งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Warroom โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Warroom โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Warroom โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม

3 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 10 อันดับแรกของไทย จังหวัด
ลำดับที่ จังหวัด จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อแสน ตาย 1 Phuket 1417 400.46 2 Chiang Rai 4239 353.65 4 3 Krabi 1537 350.88 Songkhla 4550 332.84 11 5 Chiang Mai 5224 317.35 6 Loei 1957 313.16 7 Mae Hong Son 709 290.52 8 Nakhon Phanom 2001 283.92 9 Phetchabun 2490 251.31 10 Phangnga 586 229.87 จำนวนทั้งประเทศ 73902 115.33 73 แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: (สืบค้น ณ วันที่ 24 กค 56.)

4

5 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกประเทศไทย
แหล่งที่มา : รง 506 (DHF) เข้าถึงได้จาก: (สืบค้น ณ วันที่ 25 กค 56.)

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 581ราย อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 60 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 24 กค 56)

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 24 กค 56)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม
พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกจ.นครปฐม(ข้อมูล ณ 24 กค 56) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 เรียงลำดับพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจากมากไปหาน้อย (ข้อมูล ณ 20 กค 56)
อำเภอ ตำบล ม. มค กพ มีค เมย พค มิย กค รวม นครชัยศรี ศรีษะทอง 05 1 8 10 สามพราน อ้อมใหญ่ 08 3 9 ท่าตำหนัก 01 4 2 ดอนตูม ดอนรวก 02 5 03 ศรีมหาโพธิ์ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม 7 ถนนขาด 04 6 ธรรมศาลา สามควายเผือก วังเย็น วัดแค หอมเกร็ด

10 จากการประชุม VDO Conference

11 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 200 ราย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 24 กค 56)

12 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ
พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ.นครปฐม(ข้อมูล ณ 24 กค 56)

13 ขอบคุณค่ะ ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Warroom โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google