งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม WARROOM จังหวัดนครปฐม 10 สิงหาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม WARROOM จังหวัดนครปฐม 10 สิงหาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม WARROOM จังหวัดนครปฐม 10 สิงหาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 “สถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1” ดรุณี โพธิ์ศรี

3 http://gamapserver.who.int/h1n1/atlas.html

4 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน Influenza A (H1N1) ตามวันเริ่มป่วยประเทศ ไทย วันที่ 3 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2552 Cases: 3,071 Deaths: 14 (CFR=0.5%)

5 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตาม กลุ่มอายุ รายสัปดาห์ import โรงเรียนในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล - โรงเรียนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - โรงเรียนในจังหวัดใหญ่ๆ ( มีประวัติเข้ามา เรียนพิเศษใน กรุงเทพฯ, ติดจากพี่น้องที่ เรียนอยู่โรงเรียนอื่นๆ ) - วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภายหลังกิจกรรม รับน้อง, หอพัก - คอนเสิร์ต, กิจกรรมรวมกลุ่ม, ทัศนศึกษา - โรงเรียนในหลายจังหวัด นศ. มหาลัย รถทัวร์ HCW นักเรียนประถมต้น จำนวน ( ราย )

6 รูปแสดง: ร้อยละของกลุ่มอายุที่ยืนยันผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จังหวัดนครปฐม (ณ 8 สค 52)

7 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน Influenza A (H1N1) ตามวันเริ่มป่วยจังหวัด นครปฐม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 สิงหาคม 2552 รายแรก ญ. รับลูกที่สุวรรณภูมิ ราย2 ช. กลับจากอังกฤษ รายต่อมานักเรียนมัธยมฯ/ประถม ในประเทศ

8 จำนวนผู้ป่วยที่มีผลการตรวจพบเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง รับแจ้งและ ควบคุมโรค ราย

9 แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่(รหัส15) จังหวัดนครปฐม ตามระบบรายงาน 506 (ณ 8 สค 52)

10 วงจรการระบาดของไข้หวัด ใหญ่ในสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยว บ้าน สำนักงาน โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ค่ายทหาร เรือนจำ สถานที่บันเทิง

11 2009-07-08 ข่าวจาก Nation: เด็กชาย 7 ปี เป็นผู้ป่วยเด็กชายราย แรกที่มีอาการสมองอักเสบจากเชื้อ ไวรัส H1N1 2009. ผู้ป่วยมีอาการชักในวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หลังจากเข้าadmit ได้ Oseltamivir ขณะนี้ไม่พบเชื้อ ไวรัสแล้วแต่ยังมีอาการของสมองอักเสบอยู่ แหล่งข่าว NationNation

12

13 Risk ! Are you ready?

14 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

15 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 8สค52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ปี 2552

16 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 8 สค52) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

17 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ(ข้อมูล ณ 25 กค 52) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ต่ำสุด 7 เดือน สูงสุด 77 ปี

18 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

19 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

20 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จังหวัด นครปฐมที่พบ EV 71 (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 52)

21 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม จำแนกรายเดือนตั้งแต่ปี 2547 – ปี 2552 (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 52) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

22 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่และมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม จำแนกรายอำเภอ ปี 2552 (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 52)

23

24 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt ประชุม WARROOM จังหวัดนครปฐม 10 สิงหาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google