งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี 30/07/53

2 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา
10 อันดับแรกเดือนพย53(20 ตค 53-20พย 53)กับ พย52(20 ตค52-20 พย 52) จังหวัดนครปฐม อัตราต่อ ปชกแสนคน แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 แหล่งที่มา: สถานการณ์ไข้เลือดออก (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://203.157.15.4/ [28 พย 2553]

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 (ข้อมูล ณ 25 พย 53)
อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: สถานการณ์ไข้เลือดออก (ออนไลน์). สืบค้นจาก : [28 พย 2553]

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
พบผู้ป่วย 1,309 รายเสียชีวิตแล้ว 2 ราย แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พย 53)

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 พย 53)
จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 พย 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 พย 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2552-2553
จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 พย 53) จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม
ปี งบประมาณ 2554 (ข้อมูล ณ 25 พย 53) จำนวนผู้ป่วย (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ 28พย 53)
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พย 53)

12 สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ !!!!

13

14

15 ผลการส่งตรวจ FLU ทางห้องปฏิบัติการ (ตค 53-พย 53)
ผลการตรวจ (ตค 53- พย 53) จำนวน(ตัวอย่าง) ร้อยละ พบสารพันธุกรรมของไวรัสFluA 4 2.19 พบสารพันธุกรรมของไวรัสFluA /H1N1 17 9.29 พบสารพันธุกรรมของไวรัสFluA A 16 8.74 ไม่พบสารพันธุกรรมของไFluA A/H1N1 146 79.78 ผลรวมทั้งหมด 183 100.00 แหล่งที่มา: ทะเบียนการเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์ งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม ( ณ 25 พย 53)

16 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google