งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง นำเสนอการประชุมแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2551 นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง นำเสนอการประชุมแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2551 นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง นำเสนอการประชุมแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2551 นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551

3 อัตราต่อแสนปชก

4 ผลการให้น้ำหนักคะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ปี 2551 ระยอง 11 กรุงเทพมห านคร 10 นครปฐม 10 ราชบุรี 10 นครสวรรค์ 9 นนทบุรี 9 ประจวบคีรี ขันธ์ 9 สมุทรสาคร 9 สุราษฎร์ ธานี 9 กระบี่ 8 จันทบุรี 8 ฉะเชิงเทรา 8 ปทุมธานี 8 ปราจีนบุรี 8 เพชรบูรณ์ 8 แพร่ 8 ระนอง 8 สมุทรปราก าร 8 > 8 = สูง 6-7 = ปานกลาง 3-5 = น้อย ที่มา : การประชุมติดตามผล การดำเนินงานตามมาตรฐาน การเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2554 วันที่ 10-11 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี การประชุมติดตามผล การดำเนินงานตามมาตรฐาน การเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2554 วันที่ 10-11 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี

5 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี (2546-2550) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 25 พค 51) อัตราต่อแสนปชก

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 พค 51) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ณ 25 พค 51) พื้นที่ที่พบไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มค 51 -20 พค 51

8 อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2551 จ.นครปฐมเทียบกับ ประเทศไทย แหล่งที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. นครปฐมและ สำนักระบาดวิทยา ณ 25 พค 51 แนวโน้มพบในผู้ที่มีอายุมากขึ้น

9 โรคที่เป็นปัญหา ของจังหวัดนครปฐม

10 อัตราป่วยต่อแสนด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกตาม อำเภอ(ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 51)

11 ต้องระวังเรืองโรค โรคมือเท้าปาก โรคสุกใสในผู้สูงอายุ ไข้สมองอักเสบเจ อี

12


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง นำเสนอการประชุมแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2551 นพ.สมจิตร ศรีศุภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google