งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มเหล่ากาชาดจังหวัด การจ่ายเงินค่าเดินทาง การจัดตั้งกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มเหล่ากาชาดจังหวัด การจ่ายเงินค่าเดินทาง การจัดตั้งกองทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มเหล่ากาชาดจังหวัด การจ่ายเงินค่าเดินทาง การจัดตั้งกองทุน

2 สรุปการจ่ายค่าเดินทางภาคใต้ การจ่ายเงินค่าเดินทางตามแนวทางเดิม สำหรับ เหล่ากาชาดจังหวัดที่จะจ่ายเงินค่าเดินทาง ให้ ยึดความสะดวกของผู้ป่วยเป็นหลัก ในอนาคตจะใช้ระบบ online ของ สปสช. การผ่าตัดหลังจากวันที่ 24 พค. 50 สามารถเบิก จ่ายเงินค่าเดินทางได้โดยไม่จำกัดช่วงอายุ การจ่ายเงินค่าเดินทางสำหรับการดูแลต่อเนื่อง ด้านการจัดฟันและแก้ไขการพูด ครั้งละ 500 บาท ทางสภากาชาดไทยจะทำเรื่องเบิกจ่ายคืนเหล่า กาชาดจังหวัดโดยเร็ว

3 ปัญหา อุปสรรค การจ่ายเงินค่าเดินทางล่วงหน้าก่อนนัดผ่าตัด ในบางรายไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ เพราะผ่าตัด ไม่ได้ ผู้ป่วยไม่ขอรับเงินค่าเดินทาง ควรมีการจัดตั้งกรรมการดำเนินงานในระดับ จังหวัด เพื่อประสานการส่งต่อข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด สสจ. และ สปสช. จังหวัด และเชิญองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

4 การจัดตั้งกองทุนในจังหวัด จังหวัดที่จัดตั้งกองทุนแล้ว 3 จังหวัด ในจังหวัดที่ยังไม่มีกองทุน รับในหลักการและมี ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติมใน จังหวัดที่ยังไม่มีกองทุนต่อไป


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มเหล่ากาชาดจังหวัด การจ่ายเงินค่าเดินทาง การจัดตั้งกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google