งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นพ. โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นพ. โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นพ. โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 2 Hand Foot and Mouth Disease (HFMD) Viral illness Caused by non-poliolo enterovirus: Coxsackies A & B, Echovirus, Enterovirus 68-71 Manifestation: Fever and vesicular lesions (Hands, Feet, Oral mucosa) Mode of transmission: oral-fecal and respiratory droplet Case fatality rates were usually low (< 1 %)

3 3 Large Outbreaks of HFMD in Asia Japan 1978 36,301/ ? Taiwan 1998 129,106/ 78 Malaysia 1997 5,999/ 31 Singapore 2000 > 4,000/ 7 Thailand 2005 4,646/ 0 Malaysia 2005 14,253/ ?

4 4 epid.moph.go.th

5 5 Reported HFMD cases, Thailand, 2001-2007 (June 21) YearCases Fatal 20011,5470 20023,5332 20031,2182 2004 7692 20054,6460 20063,1257* 20071,0060 20071,0060 รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

6 6 HFMD Cases, Thailand, HFMD Cases, Thailand, 2003-2007 (June 21) รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

7 7 Case definition for Surveillance เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก มีอาการไข้ มีแผลเปื่อยหลายแผลในปากและมีอาการเจ็บ ร่วมกับมีตุ่มน้ำพองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และบางครั้งอาจมีปรากฏที่ก้น เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria) Viral culture แยกเชื้อได้จาก ทำ throat swab ในสัปดาห์แรกของการเริ่มป่วย ทำ throat swab ในสัปดาห์แรกของการเริ่มป่วย ป้ายจากตุ่มน้ำพอง ที่ทำให้แตกบริเวณมือ / เท้า / ก้น ( ก่อนตุ่มน้ำติดเชื้อหนองหรือ เป็นสะเก็ด ) ป้ายจากตุ่มน้ำพอง ที่ทำให้แตกบริเวณมือ / เท้า / ก้น ( ก่อนตุ่มน้ำติดเชื้อหนองหรือ เป็นสะเก็ด ) เก็บ stool culture หลังเริ่มป่วย 14 วัน ในอุจจาระจะพบเชื้อได้นานถึง 6 สัปดาห์ เก็บ stool culture หลังเริ่มป่วย 14 วัน ในอุจจาระจะพบเชื้อได้นานถึง 6 สัปดาห์ Serology เจาะเลือดครั้งแรกทำเร็วที่สุดภายใน 3 วันหลังเริ่มป่วย ครั้งที่สองห่างจาก ครั้งแรก 14 วัน พบระดับแอนติบอดีในซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่า

8 Case Classification ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตาม เกณฑ์ทางคลินิก ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตาม เกณฑ์ทาง คลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วย ที่ยืนยัน ผู้ป่วยที่ยืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตาม เกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบ เชื้อไวรัสเอนเตอโร 71 หรือ ผลการตรวจซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่าของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสเอนเตอโร 71 8

9 9 Age distribution of reported HFMD cases, Thailand, 2006

10 10 HFMD Fatal Cases by Date of Onset, Thailand, 2006

11 11 Location of Fatal HFMD Cases by Chronological Date BKK/June BKK/July Phrae/August Petchabun/October Kumphang/September Khonkhan/August Nakhorn Sawan/November

12 12 Characteristics of Fatal HFMD Cases ( N=7 ) Median age (months) 11 ( 7-19 ) Age < 12 months 71% Male71% Hospitalized case 100% Median length of illness* (days) 6 (4–20) Attending school/day care 14 % * During from date of onset to dead

13 13 Clinical Manifestations of Fatal HFMD Cases, Thailand, 2006 Percent Symptom

14 14 Laboratory Results WBC: Median (range) 35,450 (19,840-44,200) 35,450 (19,840-44,200) WBC: Neutrophils 67% (42 – 92) WBC: Lymphocyte 26% (2 – 48) 26% (2 – 48) Blood sugar: Hyperglycemia 71% (75 - 425) CXR: Pulmonary edema 100 % (7/7) CSF: Aseptic meningitis 100 % (3/3) Hemoculture: No growth 100 % (5/5)

15 15 Laboratory Results Enterovirus isolation: Fatal Case Enterovirus isolation: Fatal Case SpecimenNumber Test Result Stool 2 Viral isolation Negative Nasopharyngeal swab 1 Viral isolation EV71 Tracheal suction 6 Viral isolation Negative

16 16 Laboratory Results Enterovirus Isolation: Contact tracing Enterovirus Isolation: Contact tracing SpecimenNumber Test Result Stool 2 Viral isolation EV71 Demonstrate evidence of epidemiological linkage

17 17 Discussion A cause of fatal HFMD reported during the Taiwanese outbreaks was brainstem infection resulting in cardiopulmonary failure And 7 cases of fatal HFMD in Thailand showed evidence of brainstem infection including –Pulmonary edema/hemorrhage –Hyperglycemia –Tachycardia –Leukocytosis

18 18 Reticular formation involvement autonomic dysfunction Damage of some area of brain stem esp. medullary vasomotor center Sympathetic over-stimulation Excessive release of cathecolamine & cortisol HT,Tachycardia,Sweating Hyperglycemia Pulmonary veins constriction Inc. pulmonary capillary hydrostatic pressure Pulmonary edema Pathogenesis : 12 3

19 19 1 – 11 months 5 yr

20 20 Coxsackie's Virus Predominated EV71 Predominated Etiologic agent of HFMD outbreak

21 Spectrum of EV71 infection

22 When to think about EV71 infection? 1. Age < 5 years ( < 15 years possible) 2. High grade fever ( > 39 degree celsius) 3. Abrupt onset of fever and dyspnea 4. Rapidly progression until death or coma 5. Evidence of Brainstem Infection 5.1 Pulmonary edema/hemorrhage 5.2 Extreme tachycardia 5.3 Abnormal pattern of EKG 5.4 Hyperglycemia 5.5 Hypertension

23 6. Evidence of Myocarditis/Pericarditis 6.1 Increased cardiac enzyme 6.2 Extreme tachycardia 6.3 Abnormal pattern of EKG When to think about EV71 infection?

24 เกณฑ์การสอบสวนโรค HFMD, EV71 เมื่อพบลักษณะของโรคที่สงสัย EV71 ให้สอบสวน โรคโดยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งรายงาน ไปตามระบบ ดังนี้ 1.HFMD ที่ Admit ทุกราย 2.HFMD ที่ Death ทุกราย 3.HFMD ที่เป็น Cluster ( รร., หมู่บ้าน, สถานที่เดียวกัน ) 4.Non-HFMD 4.1 Fever with acute pulmonary edema 4.2 Clinician suspected EV71

25 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เก็บถูกวิธีเก็บถูกต้องตามวันเวลา 1.Stool ภายใน 14 วัน 2.Throat/NP swab ภายใน 3 วัน 3.Paired serum ครั้งแรกเก็บภายใน 3 วันหลังเริ่มป่วย ครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน ครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน 4. CSF, Vesicle เก็บส่งเร็วที่สุด

26 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เก็บถูกวิธีปริมาณที่เหมาะสม 1.Stool จำนวน 8 กรัม ( หัวนิ้วโป้ง ) 2.Throat/NP swab 3.Paired serum จำนวน 2 มิลลิลิตร / ตัวอย่าง 4.CSF จำนวน 2 มิลลิลิตร 5.Vesicle

27 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เก็บถูกวิธี ภาชนะที่ใช้เก็บถูกต้อง ภาชนะที่ใช้เก็บถูกต้อง 1.Stool ใส่ในกระป๋องปราศจากเชื้อ ใส่ถุงอีก 2 ชั้น 2.Throat/NP swab ใส่ใน media พิเศษ สีชมพู 3.Paired serum ใส่ใน tube ที่ปราศจากเชื้อ 4.CSF, Vesicle ใส่ใน tube ที่ปราศจากเชื้อ

28 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เก็บถูกวิธี อุณหภูมิเหมาะสม * All specimen เก็บที่ 4 องศา ขณะนำส่ง เก็บที่ – 20 องศา หากรอตรวจ ส่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ * เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และส่งผลให้เพาะเชื้อไม่ พบ

29 มาตรการควบคุมโรค เมื่อพบว่ามีการระบาด ให้ดำเนินสอบสวนและ ควบคุมการระบาด ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องธรรมชาติของเชื้อและการ ป้องกันควบคุมโรค โดยเน้นเรื่องการดูแลความสะอาดของ สิ่งของที่เด็กมักจะเอาเข้าปาก หากเด็กมีอาการไข้ ไอ หรือมีอาการป่วยคล้ายมือ เท้า ปาก ให้ หยุดเรียน และพาไปพบแพทย์ 29

30 มาตรการควบคุมโรค แนะนำให้เด็กที่ป่วยอยู่กับบ้านและงดการเล่นกับเด็กอื่นๆใน ชุมชนจนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์หลังเริ่มป่วย หากพบว่ามีการระบาดของ HFM หรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อ Enterovirus 71 ในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาให้ปิดชั้น เรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระจายในหลาย ชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทำความ สะอาด อุปกรณ์รับประทานอาหาร, ของเล่นเด็ก, ห้องน้ำ, สระ ว่ายน้ำ และให้มั่นใจว่าน้ำมีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน 30

31 มาตรการควบคุมโรค มาตรการในสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กในทุกหมู่บ้าน โรงเรียนประถมทุกแห่ง ศูนย์การค้าที่มีเครื่อง เล่น โดยให้มีการทำความสะอาดพื้น ของเล่น เด็ก ห้องสุขาและห้องน้ำ อุปกรณ์สำหรับการ รับประทานอาหารและแก้วน้ำ โดยใช้แนวทาง ของกรมอนามัย 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt 1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นพ. โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google