งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 - เรีย น ทำงา น เกษีย ณ 40 - 5 5 -40 เจ้าของ ธุรกิจ ลงทุน เยอะ รายได้ เยอะ ใช้เวลาคืน ทุนนาน บาท 40,00 0 บาท ที่เป็นรายได้ต่อ เดือนต้องลงทุน ถ้าหากต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 - เรีย น ทำงา น เกษีย ณ 40 - 5 5 -40 เจ้าของ ธุรกิจ ลงทุน เยอะ รายได้ เยอะ ใช้เวลาคืน ทุนนาน บาท 40,00 0 บาท ที่เป็นรายได้ต่อ เดือนต้องลงทุน ถ้าหากต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 20 - เรีย น ทำงา น เกษีย ณ 40 - 5 5 -40

3 เจ้าของ ธุรกิจ ลงทุน เยอะ รายได้ เยอะ ใช้เวลาคืน ทุนนาน บาท 40,00 0 บาท ที่เป็นรายได้ต่อ เดือนต้องลงทุน ถ้าหากต้องการ รายได้สุทธิ ในสถานประ ประกอบการนั้น ๆ. 5 ล้าน

4

5 + + เงินเวลาสุขภ าพ

6

7 Star ( ตำแหน่ง ) Bottles ( จำนวน ขวด ) Volume ( ภายใน 4 สัปดาห์ ) $ ( ฿ ) ราคาต่อขวด Total BV ( หลัง 4 สัปดาห์ ) ราย ได้ ( ทา ง ) Personal 1 ขวด 20 BV 40$ (1,400) = 1,400 40 BV2 Distributor 4 ขวด 80 BV 160$ (5,600) = 1,400 160 BV4 Executive 12 ขวด 220 BV 440$(15,400) = 1,284 440 BV6 Professional 24 ขวด 410 BV 820$(28,700)=1,196 820 BV6 ประเภทการ สมัคร

8 แผนการจ่าย ผลตอบแทนของบริษัท bHIP แผนการจ่าย ผลตอบแทนของบริษัท bHIP 6 Ways Income

9

10 รายได้ทางที่ 2 รายได้ทางที่ 2 Turbo Bonus

11 รายได้ทางที่ 3 Distributor Star Maker Bonus รับ 100 $ ต่อ 1 Star รับ 100 $ ต่อ 1 Star DisDis YouDis G1G1 Dis Dis G2G2

12 รายได้ทางที่ 4 รายได้ทางที่ 4 Cycle Bonus YOU เขีย ว (G1) ฟ้า (G2) ขาว (G3) แดง ( G4 ) ส้ม (G5) โอ ม (G1) แมว (G1) แม่ (G1) ไก่ (G2) หมู ( G2 ) G1 = Generation 1 G2 = Generation 2 G3 = Generation 3 G4 = Generation 4 G5 = Generation 5

13 2,460 BV1,640 BV 300 450 300 450 300 450 140 210 YouYou 5 Set * 1,750 = 8,750 ฿ ตัวอย่างการคำนวณรายได้ Cycle Bonus *Auto ship ( รักษายอด )1 ขวด รับ รายได้สุงสุด 3,500,000 ฿ / ต่อเดือน * การคำนวณคะแนนเพื่อจ่าย รายได้จะจ่ายทุกสัปดาห์ 450/300 = 1 Set

14 รายได้ทางที่ 5 รายได้ทางที่ 5 Matching Bonus ตำแหน่ง G1 L/G1 RVolume BV W/S Matching G1G2G3 Bronze L1/R11,000BV/1,500BV 10%-- Silver L1/R12,500BV/3,750BV 20%-- Gold L2/R/25,000BV/7,500BV 20% - Platinum L3/R310,000BV/15,000BV 20% 10% *Auto ship ( รักษายอด 4 ขวด ) * การคำนวณคะแนนจะนับรวม 4 สัปดาห์

15 ตำแหน่ง L/R Volume BV Cash Bonus Cash Bonus RUBY L3/R3 25,000/37,500 350,000 ฿ EMERALD L3/R3 50,000/75,000 875,000 ฿ DIAMOND L3/R3 100,000/150,000 1,750,000 ฿ BLUE DIAMON L3/R3 200,000/300,000 3.5 Mill ฿ + Custom Chopper From NYC ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม ) BLACK DIAMOND L3/R3 400,000/600,000 7 Mill ฿ + รถยนต์สุดหรู ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม ) ROYAL DIAMOND L3/R3 1 Mill / 1.5 Mill 17.5 Mill ฿ + รถเบนซ์ ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม ) CROWN DIAMOND L3/R3 2 M ill/ 3 Mill 35 Mill ฿ + 4 Tip สุดหรู 1 สัปดาห์ 2 ท่าน ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม ) IMPERIAL DIAMOND L3/R3 4 M ill/ 6 Mill 75 Mill ฿ + คฤหาสน์สุดหรู ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม ) PRESSIDENT DIAMOND L3/R3 10 Mill / 15 Mill 175 Mill ฿ + 1% ww. รายได้ทางที่ 6 Leader Ship Bonus

16 ขายตรงทั่วโลก ผู้แทน จำหน่าย ลูก ค้า Internet Online

17

18

19

20 Leads Customers Money การสร้างฐาน ลูกค้า Internet

21 RetailRetail - Internet - Know - Event. ลูกค้ า เร า Model Consumer

22 Recruit การขยายสาขาหรือการ สร้างลูกทีมRecruit การขยายสาขาหรือการ สร้างลูกทีม - Internet

23

24

25

26

27 ระบบของ Global Adv. Leads โทร BOM อังคาร 18.00 น. พฤหัสบดี 18.00 น. เสาร์ 12.00 น. เสาร์ 17.00 น. BITPTSet WG WS ( วัน อาทิตย์ ) ( วันจันทร์ ) ( วันอังคาร – วัน เสาร์ )

28 Guests BIT

29 เว ลา รายไ ด้ รายรั บ Profit รายจ่าย

30 Empire Tower (office) ผลิตภั ณฑ์ จ่าย ผลตอบแทน ระบบ ( วิธีการ ) Int. Marketing

31 ทุน ระบ บ กำไ ร เวลา แรงงาน เงิน ระบบการสร้างธุรกิจ

32 การลงทุนในมุมมองของคนที่ไม่ใช่ เจ้าของธุรกิจ การลงทุนเป็นหนี้ชีวิตพัง การลงทุนในมุมมองของคนที่เป็น เจ้าของธุรกิจ การลงทุนเป็นหนี้ต้นทุนความสำเร็จ มีคนรวยคนไหนบ้างที่ไม่ เคยเป็นหนี้ หมาย เหตุ

33

34 STEP ในการทำธุรกิจ  สร้างลูกค้า  สร้าง ลูกทีมติดตัว หรือ front Line  แบ่งลูกทีมออกเป็น 2 สาย ทำให้เรา ได้รับรายได้ ทั้งหมด 6 ทาง  ทำให้ลูกทีม มี 2 สาย เพื่อลูกทีมมี รายได้เยอะขึ้น ( ถ้าลูกทีมเกิด รายได้เราก็มีได้รายได้เพิ่มขึ้น )

35

36 จุดเริ่มต้นในการทำ ธุรกิจ A: Distributor B: Executive C: Professional 80 BV 80 BV รวมเป็นเงิน 5,950 บาท ( รับรายได้ 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ) 220 BV 220 BV รวมเป็นเงิน 15,750 บาท ( รับรายได้ 6 ข้อ จาก 6 ข้อ ) 410 BV 410 BV รวมเป็นเงิน 29,050 บาท ( รับรายได้ 6 ข้อ จาก 6 ข้อ )


ดาวน์โหลด ppt 20 - เรีย น ทำงา น เกษีย ณ 40 - 5 5 -40 เจ้าของ ธุรกิจ ลงทุน เยอะ รายได้ เยอะ ใช้เวลาคืน ทุนนาน บาท 40,00 0 บาท ที่เป็นรายได้ต่อ เดือนต้องลงทุน ถ้าหากต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google